- Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Tarieven en praktische informatie

Op deze pagina informatie over de tarieven en de duur van de supervisie. U kunt hier een supervisie overeenkomst bekijken.

Duur

  • Een uur supervisie bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en 15 minuten voorbereidingstijd.
  • Uitzondering hierop zijn de supervisies EMDR: bij de EMDR bestaat een supervisie sessie uit 60 minuten face-to-face tijd en indien van toepassing wordt er voor- en na bereidingstijd gerekend.

Vergoeding

  • Het honorarium bedraagt €110,- per uur voor een individuele supervisie.
  • Bij een supervisiegroep van 2 of meer deelnemers geldt €165,00 euro per uur.
  • De supervisant ontvangt eens in de maand een factuur.
  • De supervisant draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 30 dagen.
  • Afspraken die niet 1 week van tevoren worden afgezegd, brengen we in rekening.

Combinaties

  • Mocht de supervisie voor meerdere doelen gelden (bv. een combinatie van GZ, KP, VGCT, EMDR, etc.) dan worden eventuele extra werkzaamheden hieruit voortvloeiend in rekening gebracht. Bv. het beoordelen van uitgebreide casuïstiek.

Meerdere supervisanten

  • CGT supervisie wordt aangegeven in individuele trajecten en niet in groepen zodat de supervisor zich kan richten op het niveau van de supervisant en de haar specifieke vragen.