Opleiding en supervisie EMDR

Psy-zo! Onderwijs biedt de volledige opleiding tot EMDR therapeut aan. De opleiding bestaat uit een basis- en  vervolgcursus en een supervisietraject. We werken hierbij volgens de voorwaarden van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Kijk voor de volledige lijst van supervisoren op de site van de VEN.

Algemeen
EMDR is beslist moeilijker dan de meeste mensen denken, zeker als je er pas mee begint te werken. De ervaring leert dat het niet voldoende is om alle facetten van EMDR te begrijpen en in de vingers te krijgen door alleen de opleidingsdagen te volgen. Daarom is het belangrijk om na een cursus direct te starten met het toepassen van EMDR, in combinatie met feedback op het eigen leerproces in de vorm van supervisie. Supervisie is daarom steeds een onderdeel van het traject van de basistraining tot practitioner.

Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

  1. Basiscursus EMDR volwassenen (4 dagen) of Kind en Jeugd (5 dagen). Kijk voor de eerstvolgende cursussen die starten in ons programma.
  2. Supervisie (gem. 3-5 sessies), waarbij voldaan moet worden aan het supervisiebeoordelingsformulier standaardprotocol 2021. Alle genoemde competenties moeten op video worden getoond en als goed beoordeeld zijn door de supervisor.
  3. Vervolgcursus (4 dagen). Kijk voor de eerstvolgende cursussen die starten in ons programma
  4. Supervisie (gem. 6-10 sessies), waarbij voldaan moet worden aan het supervisiebeoordelingsformulier practitioner (2021 / volw.) of het supervisiebeoordelingsformulier practitioner (2021 / KJ). Dit betekent dat alle genoemde competenties op dit formulier op video worden getoond en beoordeeld zijn door de supervisor. Daarnaast beoordeelt de supervisor casusconceptualisaties van drie verschillende procedures: Linksom, rechtsom en clustering bij complex. Zie voor de overige eisen de aanhef op het genoemde beoordelingsformulier.
  5. EMDR Europe Practitioner: Deze registratie kunt u aanvragen na het afronden van het bij punt 4 genoemde supervisie traject en te hebben voldaan aan de overige eisen zoals genoemd op het beoordelingsformulier practitioner.

De verwachting bij alle supervisies is dat de supervisant gebruik maakt van de actuele protocollen, supervisieformulieren (zie hierboven) en actuele literatuur.

Supervisie volgen
Het is belangrijk om de supervisie goed voor te bereiden. Dat betekent dat je de opnames vooraf bekijkt en aantekent waar wat staat dat je wilt laten zien. Dan gaat er weinig tijd verloren met zoeken naar items tijdens de supervisie. Je mag meerdere cases gebruiken om verschillende vaardigheden te laten zien. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek.

Tarief
Op deze pagina staan de tarieven en praktische informatie.