Kwaliteit & Klacht

Onderwijs is vrij van BTW

Psy-zo! Onderwijs B.V. staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door deze registratie hoeft Psy-zo! Onderwijs geen BTW in rekening te brengen bij het door Psy-zo! Onderwijs georganiseerde beroepsonderwijs.

NRTO

Psy-zo! Onderwijs is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Wij houden ons daarbij aan de gedragscode van het NRTO.

Klacht

Mocht u als deelnemer van onderwijs georganiseerd door Psy-zo! Onderwijs een klacht hebben over het onderwijs dan kunt u dit kenbaar maken op het evaluatieformulier en deze bespreken met de docent of de aanwezige medewerker van Psy-zo! Onderwijs. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u contact opnemen met Dirk Messemaker, secretaris van de klachtencommissie. Mocht dit ook geen oplossing bieden dan wordt de klacht voorgelegd aan de externe klachtencommissie. Lees hierover meer in de klachtenprocedure.