Opleiding en supervisie CGT

Let op: momenteel hebben we een aanmeldstop voor CGT-supervisie. 

Psy-zo! Onderwijs organiseert door de VGCt erkende basis- en vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie.

Algemeen
Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

  1. VGCt geaccrediteerde basiscursus (cognitieve) gedragstherapie, 100 contacturen. Kijk voor de eerstvolgende cursussen die starten in ons programma
  2. VGCt geaccrediteerde vervolgcursussen, 100 contacturen; Kijk voor de eerstvolgende cursussen die starten in ons programma
  3. 125 supervisie– en leertherapiesessies, waarvan 75 tot 100 supervisie en 25 tot 50 leertherapiesessies.
  4. 200 gesuperviseerde cliëntcontacten van minimaal 45 minuten.
  5. een N=1-studie.

Zie voor alle informatie over het opleidingstraject de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Supervisie volgen

  • Het is verstandig om de supervisie goed voor te bereiden. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek.
  • CGT supervisie wordt aangegeven in individuele trajecten en niet in groepen zodat de supervisor zich kan richten op het niveau van de supervisant en de haar specifieke vragen.

Tarief
Op deze pagina staan de tarieven en praktische informatie.