Opleiding en supervisie CGw

Opleiding en supervisie CGw
Psy-zo! Onderwijs organiseert een door de VGCt erkende basiscursus Cognitieve Gedragstherapeutisch werker en biedt de hierbij horende supervisie aan. Anne Vollbehr en Yvonne Menzel verzorgen binnen Psy-zo! Onderwijs supervisie voor cognitief gedragstherapeutisch werkers volgens de richtlijnen van de VGCt.

Algemeen
Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

1. Een basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGw) van 48 uur. Kijk in ons programma wanneer de eerstvolgende cursus start.
2. 40 sessies supervisie volgen,
3. 2 supervisieverslagen schrijven,
4. minstens 12 uur per week werken op GGZ-gebied, waarvan minstens 6 uur aan CGT-procedures.

Als je hieraan hebt voldaan kun je de registratie tot CGw’er aanvragen bij de VGCt. Zie voor alle informatie over het opleidingstraject de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Supervisie volgen
Het is verstandig om de supervisie goed voor te bereiden. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek. Individuele sessies moeten minimaal 45 minuten duren. Bij twee supervisanten moet een sessie minimaal 60 minuten duren, en bij drie supervisanten 90 minuten. Het is mogelijk dubbele supervisiesessies te volgen als de contacttijd twee keer zo lang is, waarbij alleen volledige sessies meetellen. Het is niet toegestaan om gedeeltes van sessies bij elkaar te voegen en mee te rekenen.

Tarief
Op deze pagina staan de tarieven en praktische informatie.

Supervisoren CGw