Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Let op: supervisievoorwaarde voor deelname

Werkt u met kinderen of met volwassenen met een verstandelijke beperking, volg dan de route EMDR bij Kind en Jeugd.

Het tweede gedeelte van de EMDR opleiding is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de opleiding wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

Inhoud
De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

Het doel
De vervolgopleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties.

Docenten

Literatuur

Praktijkboek EMDR-therapie I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën; Erik ten Broeke, Ad de Jongh, Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld en Ytje van Pelt, vierde editie (2022)

 

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus 28.0

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing 28.0
Vereniging EMDR Nederland Erkend

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
04-09-2023, 09:30 - 20:30 (inloop v.a. 09:00)
05-09-2023, 09:30 - 20:30 (inloop v.a. 09:00)
16-10-2023, 09:30 - 20:30 (inloop v.a. 09:00)
27-11-2023, 09:30 - 20:30 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1.195,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Erkende opleiding
Onze opleidingen zijn erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Hierdoor zijn er voorwaarden gesteld voor deelname aan de opleiding, zie het tabblad ‘voorwaarden voor deelname’.

Aanwezigheid
Er is een 100% aanwezigheidsplicht voor dag 1 en 2. Mocht u (een gedeelte van) dag 1 en /of 2 niet aanwezig kunnen zijn, dan dient de hele opleiding gestaakt te worden. Wanneer u dit van tevoren al weet, schrijft u zich dan in voor een andere editie.
Mocht u door overmacht een (gedeelte) van dag 3 of 4 missen, dan kan dit worden ingehaald. Neemt u hiervoor tijdig contact op. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Let op: voorwaarden voor deelname

Zie: https://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/#emdr-opleidingstraject

Je dient de Basistraining bij door VEN erkende instelling te hebben gevolgd en supervisie traject moet zijn afgerond.

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.