- Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Voor de behandeling van kinderen en adolescenten met klinisch relevante niveaus van PTSS-symptomen bevelen de huidige internationale behandelrichtlijnen (ISTSS Guidelines Committee, 2019; National Institute for Care and Excellence, 2018; World Health Organization, 2013) de toepassing van traumagerichte cognitieve gedragstherapie of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapie aan. Hetzelfde geldt voor kinderen en adolescenten die lijden aan de invaliderende effecten van vroegkinderlijke traumatisering. Aanvullende interventies gericht op de behoeften van het individu zullen echter vaak nodig zijn (ISTSS Guidelines Committee, 2019). Een belangrijke complicatie bij de behandeling van kinderen met ernstige PTSS, die interpersoonlijke jeugdtrauma’s hebben opgelopen, is een hoge drop out (Cohen, Mannarino & Iyengar, 2011; Gilboa-Schechtman et al., 2010). Als gevolg hiervan krijgt een aanzienlijk aantal patiënten uiteindelijk geen behandeling waar ze baat bij zouden kunnen hebben. Er is bewijs dat suggereert dat retentie in behandeling afneemt wanneer de behandeling wordt geïntensiveerd: dat wil zeggen, het toepassen van een hogere frequentie van therapiesessies binnen een korter tijdsbestek (Mevissen et al., 2020; Ragsdale et al., 2020; Sciarrino et al., 2020; Silverstone et al., 2016), van Pelt e.a., 2021). Hendriks (2017) en haar collega’s ontwikkelden bijvoorbeeld een intensief PE-therapieprogramma en onderzochten de effectiviteit van dit programma bij 10 adolescente patiënten met ernstige PTSS en comorbide stoornissen na meervoudig interpersoonlijk trauma. De resultaten toonden aan dat alle patiënten hun behandeling voltooiden, daarnaast bereikte 40% van de adolescenten diagnostische remissie van hun PTSS-status van baseline tot postbehandeling en 80% van baseline tot follow-up op 3 en 6 maanden. Van Pelt (2021) toont soortgelijke effecten met een intensieve traumabehandeling voor adolescenten met ernstige tot zeer ernstige PTSS na meervoudig trauma en met co morbiditeit middels Imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR en sport.

In de vervolgtraining (9 dagdelen) wordt opnieuw gebruik gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties en oefeningen. De cursisten leren op welke wijze EMDR ingepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grotere variatie aan klachten. De cursisten leren omgaan met complicaties welke kunnen optreden tijdens de toepassing van de traumabehandeling. De materie die in deze training wordt behandeld vormt een noodzakelijke aanvulling op de basistraining om de mogelijkheden van EMDR ten volle te kunnen benutten.

De cursus bestaat uit 35 contacturen, verdeeld over 1 bijeenkomst 11 uur inclusief een lunchpauze van 1 uur en een 1 uur diner en 3 bijeenkomsten van 8 uur inclusief een lunchpauze van 60 minuten. In totaal wordt uitgegaan van 30 werkuren. Deze cursus vraagt ongeveer 6 uur aan huiswerk, waaronder het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Docenten

Literatuur

Literatuur

Handboek EMDR /A. de Jongh en E. ten Broeke
Praktijkboek EMDR/ E. ten Broeke, A. de Jongh & H.J. Oppenheim
Handboek EMDR bij kinderen en jongeren / R. Beer, C. de Roos

Let op: van alle boeken wordt altijd de nieuwste druk gebruikt.

 

Accreditaties

NVvP

Nascholing psychiatrie23

VGCt

Nascholingscursus28

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing33

NIP K&J / NVO

Extra literatuurstudie6
Behandeling28
Herregistratie28

Vereniging EMDR Nederlanderkend
NVO436621

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
24-03-2023, 09:30 - 20:30 (inloop v.a. 09:00)
25-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
12-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
30-06-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1195,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers

Vereniging EMDR Nederland
De opleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland.

Aanwezigheid
Voor de eerste 2 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet worden.  Zie voor meer informatie de Aanwezigheid en Annuleren.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Let op:
Indien u de basiscursus voor volwassenen al heeft gedaan, en alleen het gedeelte K&J ter aanvulling van de basiscursus wilt volgen, neem dan eerst contact op. Dit is door het maximale aantal deelnemers per cursus maar beperkt mogelijk.

Let op: voorwaarden voor deelname

Je dient de Basistraining bij door VEN erkende instelling te hebben gevolgd en supervisie traject moet zijn afgerond.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.