Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Voor de behandeling van kinderen en adolescenten met klinisch relevante niveaus van PTSS-symptomen bevelen de huidige internationale behandelrichtlijnen (ISTSS Guidelines Committee, 2019; National Institute for Care and Excellence, 2018; World Health Organization, 2013) de toepassing van traumagerichte cognitieve gedragstherapie of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapie aan. Hetzelfde geldt voor kinderen en adolescenten die lijden aan de invaliderende effecten van vroegkinderlijke traumatisering. Aanvullende interventies gericht op de behoeften van het individu zullen echter vaak nodig zijn (ISTSS Guidelines Committee, 2019). Een belangrijke complicatie bij de behandeling van kinderen met ernstige PTSS, die interpersoonlijke jeugdtrauma’s hebben opgelopen, is een hoge drop out (Cohen, Mannarino & Iyengar, 2011; Gilboa-Schechtman et al., 2010). Als gevolg hiervan krijgt een aanzienlijk aantal patiënten uiteindelijk geen behandeling waar ze baat bij zouden kunnen hebben. Er is bewijs dat suggereert dat retentie in behandeling afneemt wanneer de behandeling wordt geïntensiveerd: dat wil zeggen, het toepassen van een hogere frequentie van therapiesessies binnen een korter tijdsbestek (Mevissen et al., 2020; Ragsdale et al., 2020; Sciarrino et al., 2020; Silverstone et al., 2016), van Pelt e.a., 2021). Hendriks (2017) en haar collega’s ontwikkelden bijvoorbeeld een intensief PE-therapieprogramma en onderzochten de effectiviteit van dit programma bij 10 adolescente patiënten met ernstige PTSS en comorbide stoornissen na meervoudig interpersoonlijk trauma. De resultaten toonden aan dat alle patiënten hun behandeling voltooiden, daarnaast bereikte 40% van de adolescenten diagnostische remissie van hun PTSS-status van baseline tot postbehandeling en 80% van baseline tot follow-up op 3 en 6 maanden. Van Pelt (2021) toont soortgelijke effecten met een intensieve traumabehandeling voor adolescenten met ernstige tot zeer ernstige PTSS na meervoudig trauma en met co morbiditeit middels Imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR en sport.

In de vervolgtraining (9 dagdelen) wordt opnieuw gebruik gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties en oefeningen. De cursisten leren op welke wijze EMDR ingepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grotere variatie aan klachten. De cursisten leren omgaan met complicaties welke kunnen optreden tijdens de toepassing van de traumabehandeling. De materie die in deze training wordt behandeld vormt een noodzakelijke aanvulling op de basistraining om de mogelijkheden van EMDR ten volle te kunnen benutten.

De cursus bestaat uit 35 contacturen, verdeeld over 1 bijeenkomst 11 uur inclusief een lunchpauze van 1 uur en een 1 uur diner en 3 bijeenkomsten van 8 uur inclusief een lunchpauze van 60 minuten. In totaal wordt uitgegaan van 30 werkuren. Deze cursus vraagt ongeveer 6 uur aan huiswerk, waaronder het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Docent

Literatuur

Literatuur

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur (door de deelnemer zelf aan te schaffen):

  Praktijkboek EMDR-therapie I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën; Erik ten Broeke, Ad de Jongh, Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld en Ytje van Pelt, vierde editie (2022)

Het gehele boek dient voorafgaand aan de training gelezen te zijn. Dit m.u.v. hoofdstuk 8 (Complexe PTSS) welke voorafgaand aan dag 3 gelezen dient te zijn.

Bovenstaand boek is in het najaar van 2022 verschenen. 

Daarnaast dient onderstaand artikel voor dag 1 gelezen te zijn: 

  • Ten Broeke, E., Van Pelt, Y. & Horsveld, H. (2022). Zelfverwijt? Split dat screen! Zelfverwijt en EMDR. EMDR magazine, 29, augustus 2022. pp. 10-13. (wordt verstrekt)

 

De volgende literatuur wordt bekend verondersteld:

  • Handboek EMDR; een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma (2019 of recenter) Auteurs: Ad de Jongh, Erik ten Broeke. Pagina’s: Hfst 2 Taxatie (47 -57) en 8 Indicatiestelling (145 – 173)  Aantal pagina’s: 38
  • Handboek EMDR kinderen en jongeren (2017) Auteurs: Renee Beer, Carlijn de Roos (red.) Pagina’s: Hfst 8 (141 – 156), 9 (157 – 177), 15a. (289 – 310), 15b. (311 – 317), 16 (318 – 339) en 17 (340 – 357)   Aantal pagina’s: 100 pagina’s

Aanbevolen boeken over EMDR bij kinderen en adolescenten (niet verplicht!)

  • Greenwald, R. (1999) Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) in child and adolescent psychotherapy. Aronson: Northvale. ISBN 0-7657-0217-7
  • Lovett, J. (1999) Small wonders. Healing childhood trauma with EMDR . New York.: The free press. ISBN 0-684-84446-X
  • Tinker, R.H. & Wilson, S.A. (1999) Through the eyes of a child. Norton)

Accreditaties

NVvP

Nascholing psychiatrie 23.0

VGCt

Nascholingscursus 28.0

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing 33.0

NIP K&J

Herregistratie 28.0
Behandeling 28.0
Extra literatuurstudie 6.0
Vereniging EMDR Nederland Erkend

NVO

Behandeling 28.0
Herregistratie 28.0
Extra literatuurstudie 6.0

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
27-10-2022, 09:30 - 20:30 (inloop v.a. 09:00)
28-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
08-12-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
19-01-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1.245,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers

Vereniging EMDR Nederland
De opleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland.

Aanwezigheid
Voor de eerste 2 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet worden.  Zie voor meer informatie de Aanwezigheid en Annuleren.

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Let op:
Indien u de basiscursus voor volwassenen al heeft gedaan, en alleen het gedeelte K&J ter aanvulling van de basiscursus wilt volgen, neem dan eerst contact op. Dit is door het maximale aantal deelnemers per cursus maar beperkt mogelijk.

Let op: voorwaarden voor deelname

Kijkt u voor het volledige erkende opleidingstraject en de voorwaarden tot deelname op:

EMDR opleiding

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.