- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Dit betreft een gecombineerde training. De training zal bestaan uit gemeenschappelijke gedeeltes en verschillende gedeeltes voor volwassenen en KJ.

Het tweede gedeelte van de EMDR opleiding is bedoeld om de cursist te leren complexe traumabehandelingen uit te voeren met behulp van EMDR. Hierbij gaat het om cliënten die niet specifiek voldoen aan de diagnose enkelvoudige PTSS, maar symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering, bijvoorbeeld in de (vroege) jeugd. Tijdens de opleiding wordt geleerd met protocollen te werken voor diverse EMDR toepassingen, zoals het stabiliseren van patiënten voordat er aan traumabehandeling wordt begonnen met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Daarnaast wordt er geleerd stroef verlopende processen vlot te trekken door gebruik te maken van zogenaamde Cognitive Interweaves.

De EMDR vervolgopleiding omvat vier en een halve dag en wordt gegeven door prof. dr. A. de Jongh, drs. E. ten Broeke, drs. C. de Roos en drs. R. Beer.

Inhoud
De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

Programma
• Uitbreiding aanpak van trauma-gerelateerde symptomatologie
• Behandeling van patiënten met meervoudig of complex trauma
• Identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen
• Het gebruik van cognitive interweaves
• Stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI)

Het doel
De vervolgopleiding is nodig voor een volledig begrip van het therapeutisch gebruik van EMDR en het verantwoord toepassen ervan in complexe situaties.

Docenten

Literatuur

Literatuur

– Handboek EMDR /A. de Jongh en E. ten Broeke
Praktijkboek EMDR/ E. ten Broeke, A. de Jongh & H.J. Oppenheim

Tijdens de opleiding wordt er een cursusmap uitgedeeld.

Accreditaties

NIP K&Jaangevraagd
VGCtaangevraagd
Vereniging EMDR Nederlanderkend

Praktische informatie

Locatie
Damsterplein 6, 9711 SX Groningen
Data
16-11-2022, 09:30 - 21:00 (inloop v.a. 09:00)
17-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
22-12-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
02-02-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 0,00 (In company, n.v.t.)
Deelnemers
Maximaal 24 deelnemers

Voor wie
De vervolgopleiding is bedoeld voor een deelnemer die:
1) Een academische (voor-)opleiding heeft en beschikt over (of in opleiding bent tot) één of meerdere van de volgende registraties: GZ psycholoog, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut, Psychiater, Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP), NVO generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt), Eerstelijnspsycholoog (NIP).
2) een erkende basisopleiding EMDR heeft gevolgd.
3) een supervisie traject bij een erkende supervisor (zie lijst) heeft gevolgd met afgetekend supervisieformulier (klik hier voor meer informatie).

Kortom: Voor deelname aan de vervolgopleiding is het belangrijk dat cursisten goed met het basisprotocol uit de voeten kunnen en inmiddels veel ervaring hebben opgedaan met het behandelen van clienten met EMDR. Dit om ervoor te zorgen dat er tijdens de cursus daadwerkelijk met het nieuwe materiaal kan worden geoefend. Deelnemers dienen daarnaast volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van het: ‘Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma’ en het ‘Praktijkboek EMDR’: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen’.

Alle informatie over het opleidingstraject, de supervisie, etc. staat op de website van de Vereniging EMDR.

Locatie
De cursus wordt georganiseerd in het van der Valk hotel Groningen / Hoogkerk in Groningen.

Vereniging EMDR Nederland
De opleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland.

Aanwezigheid
Voor de eerste 2 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet worden.  Zie voor meer informatie de Aanwezigheid en Annuleren.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Let op:
Indien u de basiscursus voor volwassenen al heeft gedaan, en alleen het gedeelte K&J ter aanvulling van de basiscursus wilt volgen, neem dan eerst even contact met ons op. Dit is door het maximale aantal deelnemers per cursus maar beperkt mogelijk.

Let op: voorwaarden voor deelname

Aanmelden

Stap 1 van 3 - Contactgegevens