- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Inhoud
Uitgangspunt  van de cursus is dat  individu specifieke behandelingen en protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. Naast het goed kunnen hanteren en uitvoeren van protocollaire behandelingen zal de cognitief gedragstherapeut ook in staat moeten zijn om, zeker bij complexe problematiek, de behandelingen op maat te maken om behandel succes te optimaliseren. In de cursus wordt daarom geoefend met  enerzijds de conceptuele vaardigheden die nodig zijn om  met behulp van individuele analyses (HT, FA-BA’s) behandelplannen op maat te maken en anderzijds met de procedurele vaardigheden die nodig zijn om de bestaande protocollaire behandelingen goed uit te kunnen voeren alsmede met aanvullende vaardigheden voor complexe problematiek.

De cursus is opgedeeld in drie blokken. In het eerste blok worden de in de basiscursus geleerde conceptuele vaardigheden en  basis interventies opgefrist. In het tweede blok komen diverse stoornis-specifieke protocollen aanbod. Centraal in dit blok staan vaardigheden om de protocollaire behandelingen adequaat uit te kunnen voeren en het behandelplan waar nodig te kunnen aanpassen, een (deel) behandeling op maat te kunnen ontwerpen en uitvoeren met aandacht voor stoornis specifieke aspecten. In het derde blok leren de cursisten met betrekking tot complexe problematiek werken met leer theoretische benaderingen waarbij de nadruk ligt op het veranderen van disfunctionele fundamentele cognities en schema’s en versterken van gezonde cognities en schema’s. Ze leren standaard protocollaire behandelingen afstemmen en in de behandelingen om te gaan met complicerende factoren veroorzaakt door ernstige gevolgschade en/of (instrumentele) kwetsbaarheidsfactoren.

Wezenlijke veranderingen in de persoonlijkheidsstructuur worden vaak pas bereikt als er corrigerende emotionele ervaringen optreden, er wordt daarom naast cognitieve interventies ook aandacht besteed aan, voor complexe problematiek effectief gebleken, gedrags- en experiëntiële interventies. Daarnaast  wordt aandacht besteedt aan de  (eigen) therapeutisch attitude van cursisten binnen de therapeutische relatie. Ze leren de therapeutische relatie te hanteren bij complexe problematiek.

Kortom cursisten leren een behandelplan aan te passen aan (complexe) problematiek en oefenen met passende  interventies. Doel is om zowel bestaande protocollaire behandeling alsmede stoornis overstijgende cognitief gedragstherapeutische interventies goed te kunnen uitvoeren. Naast theoretische verdiepend , is de cursus dus vooral praktijk gericht; er wordt veel geoefend met de diverse vaardigheden hierbij wordt gewerkt  met (eigen) casuïstiek en met persoonlijk materiaal.

 Leerdoel
Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om  (onder supervisie)  cognitieve gedragstherapieën (op maat) bij complexe problematiek te kunnen uitvoeren.

Docent

Literatuur

Literatuurlijst wordt voorafgaand aan iedere cursus geactualiseerd en toegestuurd aan de deelnemers voorafgaand aan de cursus.

Zelf aan te schaffen of toegang hebben tot:

  • Ten Broeke, Korrelboom & Verbraak (red) (2021) Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve gedragstherapie, protocollaire behandeling op maat. Bussum: Coutinho
  • Bennett-Levy J. (red.) (2010, vertaling) Gedragsexperimenten in cognitieve therapie, handboek. Amsterdam: Pearson
  • Keijsers G. e.a. (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten boek 1, 2 en 3, Amsterdam, Boom

Voorkennis (kennis uit één of beide onderstaande boeken wordt bekend verondersteld vanuit de basiscursus CGT):

  • Korrelboom K., Broeke E. Ten. (2014) Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie, Handboek voor Theorie en Praktijk. Bussum, Coutinho .
  • Hermans D., Raes F., en Orlemans H.( zevende, geheel herziene druk 2017) Inleiding tot de gedragstherapie. Houten, Bohn Staflue van Loghum

Handige aanvullende literatuur voor cursisten die werken met  K&J

Hoofdstukken die noodzakelijk zijn om voor te bereiden zijn in de reader opgenomen, de rest is optioneel

  • Breat, C. & Bögels s. (red), (2020) Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten boek 1, 2 en 3, Amsterdam, Boom

Accreditaties

VGCt

Vervolgcursus100

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing125

NIP K&J / NVO

Extra literatuurstudie100
Diagnostiek25
Behandeling75
Herregistratie100

NVO401179

Praktische informatie

Locatie
Online cursus
Data
30-08-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
06-09-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
13-09-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
20-09-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
27-09-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
04-10-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
11-10-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
25-10-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
01-11-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
08-11-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
15-11-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
22-11-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
29-11-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
06-12-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
20-12-2022, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:30)
Tarief
€ 2995,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Deelnemers die een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) hebben en die de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebben met goed gevolg hebben afgerond.
Zie voor aanvullende informatie reglementen VGCt.

Annuleren
Zie de annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.