Introductie

Erik ten Broeke komt een vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie verzorgen bij Psy-zo!

Inhoud
Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft (voorlopig) dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

Het doel
De cursus heeft dan ook als uitgangspunt dat protocollaire behandeling en maatbehandelingen elkaar niet uitsluiten maar vaak kunnen en soms moeten aanvullen. De rode draad in en de doelstelling van de cursus is dan ook dat de cursisten:
1) de vaardigheden leren die nodig zijn een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en
2) in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig kunnen aanpassen en een (deel)behandeling op maat kunnen ontwerpen en uitvoeren dat de kans op therapeutisch succes wordt geoptimaliseerd.

De nadruk in de cursus ligt dan ook meer op training van conceptuele èn procedurele vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Centraal staat daarbij het model zoals weergegeven in het (nieuwe) Handboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014).
Om deze doelstelling te bereiken heeft de cursus sterk het karakter van een training: vaardigheden worden besproken, gedemonstreerd en intensief geoefend, zowel plenair als in tweetallen. Bij de toetsing zal het accent dan ook liggen op de praktische vaardigheden van de cursist.

Docent

Literatuur

Literatuurlijst wordt voorafgaand aan iedere cursus geactualiseerd en toegestuurd aan de deelnemers voorafgaand aan de cursus.

Aan te schaffen boeken:

Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie Protocollaire behandelingen op maat (2021)

Korrelboom, K. & Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. ISBN 9789046903810

Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin, C.A.L. e.a. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1, 2 en 3. Uitgeverij Boom. ISBN 9789058759313

Ten Broeke, e.a. (2008). Cognitieve therapie de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom. Druk 2, ISBN 9789085065999

Korrelboom, K. – COMET voor negatief zelfbeeld – ISBN: 9789031390557

Accreditaties

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing125

NIP K&J / NVO

Overig10
Extra literatuurstudie60
Diagnostiek25
Behandeling65
Herregistratie100

VGCtAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
13-01-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
20-01-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
27-01-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
03-02-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
17-02-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
17-03-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
24-03-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
07-04-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
14-04-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
21-04-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
28-04-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
12-05-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
09-06-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
16-06-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
07-07-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 3295,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Deelnemers die een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) hebben en die de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebben met goed gevolg hebben afgerond.
Zie voor aanvullende informatie reglementen VGCt
Plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Locatie
Deze cursus zal plaats vinden in Zwolle, exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.