- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Uit veel onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk. De cursus heeft dan ook als uitgangspunt dat protocollaire behandeling en maatbehandelingen elkaar niet uitsluiten maar kunnen en moeten aanvullen. De rode draad in en de doelstelling van de cursus is dan ook dat de cursisten 1) de vaardigheden leren die nodig zijn een protocollaire behandeling adequaat uit voeren en 2) in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig kunnen aanpassen en een (deel)behandeling op maat kunnen ontwerpen en uitvoeren.

In deze vervolgcursus leren de cursisten effectieve cognitief gedragstherapeutische interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek toe te passen. In tegenstelling tot de inhoud van de basiscursus staat in deze vervolgcursus complexe problematiek centraal, wat maakt dat de cursus voortborduurt op het geleerde in de basiscursus. We beogen hiermee te diepte in te gaan, zodat cursisten naast voldoende kennis ook over voldoende vaardigheden en een adequate attitude beschikken om de cognitief gedragstherapeutische behandeling van meer complexe problematiek naar behoren en op maat uit te kunnen voeren.

Het niveau van de training is conform de fase waarin de cursisten zich bevinden in hun  ontwikkeling tot gedragstherapeut; op het niveau van een vervolgcursus. Dat betekent dat zowel de taxatievaardigheden als de interventievaardigheden worden getraind en worden beoordeeld op vervolgniveau. Het accent ligt op problematiek bij volwassenen, maar er is ook zijdelings aandacht voor interventies bij de doelgroep ouderen, jeugd en mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Inhoud vervolgcursus
Deze vervolgcursus bestaat uit 15 bijeenkomsten. De cursus valt in feite uiteen in drie delen. Het eerste deel omvat 3 bijeenkomsten waarin de kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie (herhaling en verdieping van de conceptuele vaardigheden) en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan wordt aangescherpt. Ook wordt uitvoerig stil gestaan bij valkuilen in de therapeutische interactie. De eigen therapeutische attitude van de cursisten binnen de therapeutische relatie wordt belicht. Ze leren de therapeutische relatie te hanteren bij complexe problematiek.

Deel twee bestaat uit 10 bijeenkomsten waarin de toepassing van het CGt proces centraal staat bij verschillende specifieke stoornissen/ klachtgebieden (angst- en stemmingsstoornissen, trauma en stressor gerelateerde stoornissen, obsessief compulsieve en verwante stoornissen, somatische symptoom- en verwante stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek). De cursisten leren een behandelplan aan te passen aan complexe problematiek en oefenen met passende interventies. Naast de aandacht voor stoornis specifieke aspecten, leren de cursisten met betrekking tot complexe problematiek werken met interventies waarbij de nadruk ligt op het veranderen van disfunctionele kernopvattingen.

In deel 3, bestaande uit 2 bijeenkomsten presenteren de cursisten hun eindopdracht. De opgedane kennis en vaardigheden in deze vervolgcursus  worden geïntegreerd in de ‘techniekdagen’. Iedere cursist brengt een casus in, toont een opname van de uitvoer van een geleerde CGt-techniek bij een patiënt met complexe problematiek. Tevens dient de cursist de keuze van deze CGt-interventie te motiveren via FABA’s. Voordeel van deze ‘techniek-demonstratiedagen’ is dat modeling een belangrijke rol speelt en dat veel technieken weer de revue passeren. We kunnen in deze dag de geleerde puntjes op de i zetten. Met deze dag sluiten we deze vervolgcursus af.

Uitgangspunt bij iedere bijeenkomst is dat de cursisten reeds (dienen te) beschikken over (basis)vaardigheden m.b.t. taxatie en interventie(s). Het niveau van de besprekingen, demonstraties en oefeningen wordt daarop aangepast.

Docent

Literatuur

Accreditaties

VGCt

Vervolgcursus100

FGzPt (KP'ers)

Klinisch psycholoog131

NIP K&JAangevraagd
NVOAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
05-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
12-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
19-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
26-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
03-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
10-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
24-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
31-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
07-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
14-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
21-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
28-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
05-12-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
12-12-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
19-12-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 3295,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.