- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

! Let op: kijk voor de invulling van de cursus onder het tabblad opzet cursus.

Motivering:
Internationale richtlijnen adviseren voor de behandeling van PTSS bij kinderen en jongeren naast EMDR als eerste keus behandeling TF-CBT (ISTSS, 2018; NICE, 2018). Het programma TF-CBT, ontwikkeld door Cohen, Mannarino & Deblinger (2021), is het meest onderzochte, maar niet het enige programma. Daarom is het wenselijk dat cognitief gedragstherapeuten in opleiding, die kinderen en jongeren behandelen met psychotrauma, tijdens hun opleiding leren TF-CBT goed uit te voeren. Daarnaast is voor hen kennis over andere effectief bewezen CGT-behandelingstechnieken van belang.

Doelstelling:
Na afloop van deze 50 uurs-vervolgcursus is de cursist in staat om het gedragstherapeutisch proces te overzien van diagnostiek tot en met evaluatie van de behandelresultaten en dit proces zelfstandig uit te voeren, bij zowel enkelvoudige als complexe PTSS of PTSS met comorbide klachten.
De cursist kan zorgvuldig diagnostisch onderzoek doen, een weloverwogen indicatie stellen voor TF-CBT of een andere evidence based CGT-techniek. De nadruk ligt op het goed leren toepassen van het modulair opgebouwde behandelprogramma TF-CBT (Cohen, Mannarino & Deblinger, 2021).

Inhoud:
Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  1. Impact van trauma op kinderen en gezinnen. Leertheoretische verklaringsmodellen van psychotrauma.
  2. Een overzicht van betrouwbare en valide instrumenten voor de classificatie en diagnostiek van traumagerelateerde problematiek, voorafgaand aan de gedragstherapeutische diagnostiek.
  3. Gedragstherapeutische diagnostiek: functieanalyses en betekenisanalyses maken volgens het model van de geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014) en een behandelplan opstellen met cognitieve en gedragstherapeutische interventies, in aansluiting op de huidige inzichten met betrekking tot evidence en practice based behandelen.
  4. Een overzicht van evidence based cognitief gedragstherapeutische technieken gericht op trauma-klachten en indicatiestelling.
  5. Toepassing van TFCBT: alle technieken in dit programma leren begrijpen (rationale), uitvoeren en evalueren, inclusief aandacht voor de interactie tussen kind/jongere en diens ouders/verzorgers en hoe die te beïnvloeden, zodat communicatie gefaciliteerd wordt over wat het kind heeft meegemaakt en relatieverbetering plaats vindt.
  6. Uitvoeren van een behandelplan met bewaking van het gedragstherapeutisch proces

Docenten

Literatuur

Bekend verondersteld wordt voor de start van de cursus:

–              Korrelboom & ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk (2e herziene druk).  Bussum: Coutinho ISBN 9789046903810
Hoofdstuk 9.  Diagnostiek van aangrijpingspunten II: de Functieanalyse.
Hoofdstuk 10. Diagnostiek van aangrijpingspunten III: de Betekenisanalyse, blz 279 t/m blz 395.

–              Cohen, Mannarino en Deblinger (2021). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Aanschaf van bovenstaande boeken is verplicht. De literatuur die tijdens de cursus gelezen dient te worden, staat per lesdag vermeld in een (nog te ontvangen) literatuuroverzicht.

Accreditaties

NIP K&JAangevraagd
FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
Vereniging EMDR NederlandAangevraagd
NVOAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
09-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
16-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
23-09-2022, 09:30 - 16:00 (inloop v.a. 09:00)
27-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
04-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
02-06-2023, 09:30 - 16:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1495,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 18 deelnemers

Annuleren
Zie onze annuleringsvoorwaarden

Opzet cursus

De cursus omvat verschillende onderwijsvormen, waardoor blended learning plaatsvindt. In totaal zijn er naast literatuurstudie (ca 800 bladzijden) 50 contacturen, exclusief pauzes, die als volgt zijn verdeeld:

Contacturen
– 10 uur e-learning, individueel, op zelfgekozen tijdstippen, voorafgaand aan dag 1.
– 34 contacturen gespreid over 6 lesdagen: 4 dagen met 6 uur face to face en 2 dagen met 5 uur online of face to face onderwijs.
– 6 uur online consultatie, in groepjes, tussen dag 5 en 6.

In deze maandelijkse consultatie-sessies kunnen cursisten in groepjes van 4 cursisten met 1 trainer vragen inbrengen over hun casuïstiek. Doordat de cursisten elkaars vragen en ook de antwoorden horen, leren ze van elkaars input. Om voldoende tijd te hebben voor deze consultatie wordt de cursus afgesloten op dag 6 die plaatsvindt ongeveer 7 maanden na dag 5.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.