Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

50 uurs vervolg cursussen:
De 50 uurs vervolgcursussen cognitieve gedragstherapie zijn opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). Iedere vervolg cursussen staan inhoudelijk op zichzelf en is bedoeld voor cursisten die werkzaam zijn op het terrein van de GGZ die minimaal een door de VGCT erkende 100 uurs basiscursus CGT hebben afgerond. De cursussen zijn geschikt als bij en nascholing cursus en als vervolg cursus  in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt®

Voor cursisten die de 50 uurs vervolg cursus willen volgen in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt® geldt dat ze in  het totaal 100 uur aan vervolg cursussen moeten volgen. De cursist kan zelf kiezen welke combinatie van vervolg cursussen het best past bij zijn of haar behoefte om aan deze 100 uur te komen. De volgorde waarin de cursussen gevolgd wordt maakt voor de opleiding niet uit.

Vervolg cursus Transdiagnostische behandelen
In de huidige klinische praktijk voert de stoornis-specifieke benadering, waarbij DSM-5 classificaties uitgangspunt zijn voor evidence based behandelingen de boventoon. De waarde van deze evidence based behandelingen heeft zich bewezen echter niet voor alle cliënten is deze manier van werken toereikend. Veel cliënten, zeker die met complexe problematiek, hebben naast hun primaire stoornis één of meerdere co-morbide stoornissen. De vraag is of deze ook allemaal een eigen unieke etiologie (ontstaansgeschiedenis) hebben die apart dienen te worden aangepakt middels een stoornis specifieke behandeling. Een alternatieve benadering is het trans diagnostische behandelen, hierbij wordt er meer ingezet op de veronderstelde processen die de ontwikkeling van een probleem verklaren (zoals tekorten, disfunctionele processen van informatieverwerking, emotionele verwerking en geautomatiseerd gedrag), en wordt meer dimensionaal naar klachten gekeken. Dit zorgt ervoor dat ook subklinische klachten, co-morbide klachten of vage klachten van ‘laag welbevinden’ succesvol aangepakt kunnen worden. Bovendien is er, in tegenstelling tot bij een klacht specifiek protocol, meer mogelijkheid tot flexibiliteit wanneer de focus van de behandeling verandert tijdens de therapie. Verder kunnen trans diagnostische interventies ook ingezet om de care as usual te versterken.

De cursisten leren in acht bijeenkomsten cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op stoornis overstijgende aspecten, de zogenaamde transdiagnostische factoren,  toe te passen. Er wordt gestart met het leren maken van een transdiagnostische casus conceptualisatie resulterende in een bijpassend behandelplan op basis van een HT en FABA’s. Daarna is er aandacht voor het “vorm” geven van een trans-diagnostische behandeling. Omdat trans- diagnostische factoren liggen op een continuüm van disfunctioneren naar gezond functioneren wordt er vervolgens geoefend met zowel interventies gericht op de veel voorkomende klacht aansturende trans diagnostische gebieden als met interventies gericht op het versterken van gezond functioneren. De meeste van de geoefende interventies hebben hun wortels in de CGt, Schematherapie en ACT, daarnaast wordt er aandacht besteed aan het unified protocol voor emotionele stoornissen van Barlow. Doel is deze interventies ook goed te kunnen toepassen bij cliënten met complexe(re) problematiek zoals bijvoorbeeld cliënten met persoonlijkheid problematiek.

Naast theoretische verdiepend, is de cursus dus vooral praktijk gericht; er wordt veel geoefend met de diverse vaardigheden hierbij wordt gewerkt  met (eigen) casuïstiek en met persoonlijk materiaal.

 

 

Docent

Literatuur

Literatuurlijst wordt voorafgaand aan iedere cursus geactualiseerd en toegestuurd aan de deelnemers voorafgaand aan de cursus.

Zelf aan te schaffen of toegang hebben tot:

  • Barlow e.a (red.)(2018) 2de druk, Unified protocol for Transdiagnostic treatment of emotional disorders, therapist guide. Oxford university press

(let op boek alleen te verkrijgen via Amazon of als digitaal boek)

Accreditaties

VGCt aangevraagd

Registerplein / BAMw

Maatschappelijk werk 100.0
GGZ-agogen 100.0
Sociaal werker 100.0
Sociaal agogen 100.0
Cliëntenondersteuners 100.0

SKJ

Registratiepunten 100.0

FGZPt
VGCt

NIP KJ/NVO

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
04-09-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
18-09-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
02-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
16-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
30-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
13-11-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
27-11-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
11-12-2024, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
Tarief
€ 1.700,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Deelnemers die een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) hebben en die de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebben met goed gevolg hebben afgerond.
Zie voor aanvullende informatie reglementen VGCt
Plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.