- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Vervolg cursussen 50 uur
De 50 uurs vervolgcursussen cognitieve gedragstherapie zijn opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). Iedere vervolg cursussen staan inhoudelijk op zichzelf  is bedoeld voor cursisten die werkzaam zijn op het terrein van de GGZ die minimaal een door de VGCT erkende 100 uurs basiscursus CGT hebben afgerond. De cursussen zijn geschikt als bij en nascholing cursus en als vervolg cursus  in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt®
Voor cursisten die de 50 uurs vervolg cursus willen volgen in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt® geldt dat ze in  het totaal 100 uur aan vervolg cursussen moeten volgen. De cursist kan zelf kiezen welke combinatie van vervolg cursussen het best past bij zijn of haar behoefte om aan deze 100 uur te komen. De volgorde waarin de cursussen gevolgd wordt maakt voor de opleiding niet uit.

Vervolg cursus protocollaire behandeling op maat
In deze vervolg cursus leren cursisten effectieve cognitief gedragstherapeutische interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek toe te passen. Tijdens de cursus zal net als tijdens de basiscursus het gedragstherapeutisch proces  leidraad zijn maar richt zich hierbij meer op problematiek met grotere complexiteit. Uitgangspunt hierbij is dat  individu specifieke behandelingen en protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name HT, FA, BA & DSM) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. Behandelprotocollen voor diverse probleemgebieden worden besproken en in de protocollen gebruikte cognitief gedragstherapeutische methodes geoefend. De cursisten leren de protocollen op basis van de analyses op maat te maken en uit te voeren. Daarnaast wordt geoefend  met aanvullende vaardigheden voor complexe problematiek. Ook wordt aandacht besteed aan het goed kunnen reflecteren op lopende behandelingen en op basis van evaluaties een behandelplan en behandeling waar nodig te kunnen bijstellen.

De cursus start met het in de eerste bijeenkomst opfrissen van de  in de basiscursus geleerde conceptuele vaardigheden en basis interventies.  Tijdens de daarop volgende zes bijeenkomsten komen diverse stoornis-specifieke protocollen aanbod. Centraal staan vaardigheden om de protocollaire behandelingen adequaat uit te kunnen voeren en het behandelplan waar nodig te kunnen aanpassen, een (deel) behandeling op maat te kunnen ontwerpen en uitvoeren met aandacht voor de stoornis specifieke aspecten. De laaste bijeenkomst worden de belangrijkste aspecten van het geleerde herhaald en worden opgedane vaardigheden m.b.t. interventies getoetst.

Naast theoretische verdiepend, is de cursus dus vooral praktijk gericht; er wordt veel geoefend met de diverse vaardigheden, hierbij wordt gewerkt  met (eigen) casuïstiek en met persoonlijk materiaal.

Klachtgebieden die tijdens de cursus aan bod komen

 • Paniekstoornis
 • Agorafobie
 • Sociale fobie
 • Gegeneraliseerde angst stoornis
 • Trauma en stress gerelateerde stoornissen
 • Obsessief compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische symptoom stoornissen
 • Impulscontrole problemen
 • Depressie en verwante stoornissen

 

Docent

Literatuur

Literatuurlijst wordt voorafgaand aan iedere cursus geactualiseerd en toegestuurd aan de deelnemers voorafgaand aan de cursus.

Zelf aan te schaffen of toegang hebben tot:

 • Ten Broeke, Korrelboom, Verbraak & Meijer (red)  (2021) Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve gedragstherapie, protocollaire behandeling op maat. Bussum: Coutinho
 • Bennett-Levy J. (red.) (2015, vertaling) 2de druk, Gedragsexperimenten in cognitieve therapie, handboek. Amsterdam: Pearson
 • Keijsers G. e.a.  (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten boek 1, 2 en 3, Amsterdam, Boom

Accreditaties

NIP K&JAangevraagd
FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
NVOAangevraagd

FGZPt
VGCt
NIP KJ/NVO

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
05-09-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
19-09-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
03-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
17-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
31-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
14-11-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
28-11-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
12-12-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
Tarief
€ 1750,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Deelnemers die een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) hebben en die de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebben met goed gevolg hebben afgerond.
Zie voor aanvullende informatie reglementen VGCt
Plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.