Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Angst en stemmingsstoornissen: protocollaire behandelingen op maat (Vervolgcursus CGt)
CGt-ers zien veelvuldig cliënten met angst en/of dwangproblematiek in hun behandelkamer. In deze vervolg cursus leren cursisten effectieve cognitief gedragstherapeutische interventies bij (complexe) angst en dwangstoornissen op gevorderd niveau toe te passen.  De kennis met betrekking tot de behandeling van angst en dwangklachten, overeenkomsten en verschillen en de  op dit moment binnen de CGt  meest gangbare behandelprotocollen hiervoor worden verdiept. Uitgangspunt hierbij is dat protocollaire behandelingen en individu specifieke behandelingen elkaar aanvullen. Op basis van de analyses (HT, FA & BA) leren de cursisten daarom de protocollaire behandelingen op maat te maken. De in protocollen gebruikte cognitief gedragstherapeutische methodes worden intensief geoefend; waarbij de cursisten niet alleen de interventies goed leren uitvoeren maar ook  leren waarom en waardoor de interventies effectief zijn. Er wordt geleerd om het effect van de interventies in diverse situaties te maximaliseren en om te gaan met complicerende factoren tijdens de behandeling. Aanvullende vaardigheden hiervoor worden toegelicht en geoefend. Er is aandacht voor het reflecteren op lopende behandelingen en op basis van evaluaties een behandelplan en behandeling waar nodig te kunnen bijstellen.

De cursus start met het opfrissen van de in de basiscursus geleerde conceptuele vaardigheden die nodig zijn om een protocollaire behandeling goed op maat te kunnen maken. Vervolgens wordt er diepgaand aandacht besteed aan de angst -en dwangstoornissen en de daarbij behorende gangbare CGt protocollen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de behandeling van de paniekstoornis met agorafobie, de gegeneraliseerde angststoornis, trauma gerelateerde angst problematiek en de obsessief compulsieve stoornis. De laaste bijeenkomst worden de belangrijkste aspecten van het geleerde herhaald en worden opgedane vaardigheden m.b.t. interventies getoetst.

Aanbod 50 uurs cursussen:
De 50 uurs vervolgcursussen cognitieve gedragstherapie zijn opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). Iedere vervolg cursussen staan inhoudelijk op zichzelf en is bedoeld voor therapeuten die werkzaam zijn op het terrein van de GGZ die minimaal een door de VGCT erkende 100 uurs basiscursus CGT hebben afgerond. De cursussen zijn geschikt als bij en nascholing cursus én als vervolg cursus in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt®

Voor cursisten die de 50 uurs vervolg cursus willen volgen in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt® geldt dat ze in  het totaal 100 uur aan vervolg cursussen moeten volgen. De cursist kan zelf kiezen welke combinatie van vervolg cursussen het best past bij zijn of haar behoefte om aan deze 100 uur te komen. De volgorde waarin de cursussen gevolgd wordt maakt voor de opleiding niet uit.

Docent

Literatuur

Literatuurlijst wordt voorafgaand aan iedere cursus geactualiseerd en toegestuurd aan de deelnemers voorafgaand aan de cursus.

Zelf aan te schaffen of toegang hebben tot:

  • Ten Broeke, Korrelboom, Verbraak & Meijer (red)  (2021) Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve gedragstherapie, protocollaire behandeling op maat. Bussum: Coutinho
  • Bennett-Levy J. (red.) (2015, vertaling) 2de druk, Gedragsexperimenten in cognitieve therapie, handboek. Amsterdam: Pearson
  • Keijsers G. e.a.  (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten boek 1, 2 en 3, Amsterdam, Boom

Accreditaties

VGCt

Vervolgcursus 50.0

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing 52.0

NIP K&J

Herregistratie 56.0
Behandeling 41.0
Diagnostiek 15.0
Extra literatuurstudie 56.0
NVO 475018

FGZPt
VGCt
NIP KJ/NVO

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
05-09-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
19-09-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
03-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
17-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
31-10-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
14-11-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
28-11-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
12-12-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
Tarief
€ 1.750,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Deelnemers die een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) hebben en die de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebben met goed gevolg hebben afgerond.
Zie voor aanvullende informatie reglementen VGCt
Plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.