Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Introductie
Persoonlijkheidsproblematiek is het gevolg van disfunctionele coping om met vroegkinderlijke grote en kleine traumatisering om te gaan. Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zou dan ook de behandeling en verwerking van die vroegkinderlijke traumatisering centraal moeten staan, naast de interventies, die gericht zijn om tot een adequatere coping te komen.

Inhoud
In deze workshop starten we met het bespreken van de samenhang  tussen trauma en persoonlijkheidsproblematiek. We presenteren daarbij overzichtsstudies  en bespreken modellen die deze relatie weergeven. We gaan er daarbij vanuit dat persoonlijkheidsproblematiek zijn oorsprong vindt in schokkende gebeurtenissen in de eerste twintig jaar van iemands leven. De behandeling van persoonlijkheidsproblematiek is lastig: er spelen vaak vele problemen tegelijkertijd: er is problematische emotie-regulatie, er zijn onverwerkte gebeurtenissen en onder meer hierdoor, is de interactie met de behandelaar nogal eens ingewikkeld.
We gaan vervolgens in deze workshop in op het belang van overzicht houden bij complexe behandelingen. We introduceren daarbij de interventiecirkel. De hiërarchie in fasen is hierbij verdwenen. Het verschaffen van overzicht en flexibiliteit is het doel. De behandeling van persoonlijkheidsproblematiek dient gericht te zijn op de verwerking van zowel de ‘ernstige’ als ‘minder ernstige’ schokkende gebeurtenissen.
We zullen aandacht besteden aan verschillende verwerkingstechnieken bij complexe behandelingen zoals EMDR, imaginaire exposure, Imaginaire Rescripting, getuigenistherapie en NET, woede en wraak-technieken en schrijfopdrachten. We gaan ook in op andere aspecten van de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek: psycho-educatie, praktische problemen, emotie-regulatie, systeemproblematiek en integratie.
In het laatste deel van de workshop staan we stil bij de nogal eens lastige interactie in de therapeutische relatie.  Die kan variëren van een bloed-onder-je-nagels-gevoel tot een ogenschijnlijk makkelijke behandeling, waarbij ongewild de afhankelijkheid van de cliënt wordt bekrachtigd.
In deze workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkwijzen: presentatie, casuïstiek, onderlinge discussie, demonstraties, oefening en een quiz zullen worden ingezet.
Na deze workshop hebben deelnemers inzicht in hoe een behandeling van de behandeling van psychotrauma in het kader van persoonlijkheidsproblemen kan worden opgezet. Zij zijn in staat de accenten op zowel psychotrauma als persoonlijkheidsproblematiek te leggen, combineren en te onderscheiden.

Deze workshop heeft enige overlap met de eerder verzorgde workshop Complex trauma: diagnostiek en behandeling verzorgd door Martijn Stöfsel.

Het doel

  • inzicht in de samenhang tussen trauma, coping en persoonlijkheidsproblematiek,
  • inzicht in de belangrijke handvatten bij het opzetten van een behandeling van cliënten met complexe (persoonlijkheids-)problematiek
  • weten wanneer welke interventies toe te passen met enige flexibiliteit
  • overzicht van de op verwerking gerichte interventies,
  • bepaalde verwerkingstechnieken kunnen indiceren,
  • oefenen met verschillende praktische behandelinterventies
  • de belasting voor de behandelaar in het werken met cliënten met complexe (persoonlijkheids-)problematiek kunnen herkennen en weten welke beschermingsmaatregelen in te zetten.

Docent

Literatuur

Door de cursist zelf aan te schaffen (niet verplicht voorafgaand aan de workshop te gelezen):
– Stöfsel, M. & Mooren, T.: Trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Accreditaties

NVvP

Nascholing psychiatrie 6.0
VGCt Aangevraagd
FGzPt (KP'ers) Aangevraagd
Vereniging EMDR Nederland Aangevraagd

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
29-09-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 250,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 18 deelnemers

Voor wie
Klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en psychiaters die werken of gaan werken met cliënten met complexe (persoonlijkheids)problematiek

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.