- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Introductie

De basiscursus Systeemtherapie is opgezet conform de richtlijnen van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en omvat 21 bijeenkomsten in een periode van 14 maanden (inclusief vakanties). In deze cursus leren de cursisten de basisprincipes en stromingen van de systeemtherapie kennen en in aanzet toepassen in gezinnen en in partnerrelaties.
Uitgangspunt in de cursus is het centrale paradigma in het systeemtheoretisch denken en handelen dat het functioneren van mensen (en dus ook van kinderen en jeugdigen) betekenis krijgt en begrepen kan worden door wat zich tussen mensen afspeelt: door hun interacties en relaties. Wat zich tussen mensen afspeelt, krijgt slechts betekenis in een context. In iedere interactie resoneren vele contexten mee. Het op een contextuele en relationele wijze kunnen kijken naar problemen en oplossingen is de kerncompetentie van systeemtherapeuten. Het vormt de rode draad van deze cursus (Richtlijnen Cursusdraaiboek NVRG, december 2017). Het aandacht hebben voor de gelaagdheid in contexten waarbinnen kinderen- en jongeren opgroeien is daarbij een vanzelfsprekend terugkerende gegeven en neemt een belangrijke plaats in in deze cursus.

Om in deze cursus tot een stelsel van therapeutische principes, methoden en technieken te komen is in de eerste plaats aangesloten bij de visie en de competenties zoals die door de NVRG zijn vastgesteld.

Deze basiscursus is opgebouwd uit 4 blokken. In het totaal bestaat de cursus uit 132 contacturen en gemiddeld 168 uur voorbereidingstijd

Blok 1: de kern van de systeemtherapie, context en positionering (30 uren):  In dit cursusblok ligt het accent op de theoretische basis van de systeemtherapie.
Blok 2: De verschillende perspectieven van waaruit je naar systemen kunt kijken. Kennen en leren toepassen van systeemtherapeutische technieken (30 uren): Dit cursusblok vormt een vervolg en verdieping in de diverse systeemtherapeutische perspectieven waarbij tegelijkertijd een integratief systeemtherapeutisch denkkader wordt uitgewerkt.
Blok 3: Het hulpverleningsproces (60 uren: Dit cursusdeel is gericht op integratie. Dat wil zeggen dat de cursist tegelijkertijd vanuit meerdere systeemtherapeutische perspectieven en concepten kan denken en interveniëren tijdens de therapie.
Blok 4: Wetenschappelijk onderzoek in systeemtherapie (12 uren: Dit blok richt zich op de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk van de systeemtherapie en het gebruik maken van empirische evidentie

 

Docent

Literatuur

Door cursist aan te schaffen:
Het handboek Systeemtherapie (Savenije, ISBN 978-90-5898-257-5)

Tevens wordt er aanvullende literatuur beschikbaar gesteld door Psy-zo! Onderwijs.

Accreditaties

NIP K&JAangevraagd
NVRGAangevraagd
NVOAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
26-01-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
09-02-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
23-02-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
09-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
23-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
06-04-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
20-04-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
11-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
25-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
08-06-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
22-06-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
06-07-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
07-09-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
21-09-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
05-10-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
19-10-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
02-11-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
16-11-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
30-11-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
14-12-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
11-01-2024, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 4100,00 (Inclusief koffie, thee, lunch. Exclusief literatuur )
Deelnemers
Maximaal 20 deelnemers

Annuleringstermijn:
Zie onze annuleringsvoorwaarden.

Voorwaarden voor deelname:
Minimaal een afgeronde bachelor- en masteropleiding op universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde. Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.