- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

We zijn erg trots om ons eerste EMDR-symposium aan te kondigen!

Op zaterdag 24 september 2022 zal in het Best Western | Plaza Groningen ons symposium over verschillende toepassingen van EMDR plaatsvinden. We nodigen je van harte uit om deel te nemen en zo jouw kennis en vaardigheden te vergroten. Deze dag start om 09.30 uur met een interessante keynote, er kunnen vervolgens 3 (korte) workshops gevolgd kunnen worden, waarna de dag rond 17.00 uur zal worden afgesloten door een inspirerende spreker en een borrel. Uiteraard is er daarbij alle gelegenheid om collega’s te ontmoeten en bij te praten!

KEYNOTE
‘Kill the beast, save the child’
Twee (noodzakelijke?) cognitive interweaves bij interpersoonlijke trauma
De keynote zal worden verzorgd door Hans Jaap Oppenheim.

WORKSHOPS:
Zie tabblad keuze workshops voor meer informatie over de inhoud van de workshops

EMDR 2.0     Suzy Matthijssen
EMDR bij eetstoornissen     Renee Beer
EMDR bij aanhoudende lichamelijke klachten     Yanda van Rood, Carlijn de Roos
EMDR Flashforward desensitisatie bij angst     Leonieke Vet, Jiska Weijermans
EMDR: behandelen van ouderlijke stressreacties     Sander de Vries
EMDR bij preverbaal trauma (OKTT)     Marianne Went
EMDR bij weerbarstig dranggedrag     Do Doeksen

KEYNOTE EN AFSLUITING DOOR JESSICA VILLERIUS
De dag zal worden afgesloten met een inspirerende én interactieve presentatie door Jessica Villerius. Jessica is een bekend film- en documentairemaakster, en heeft meerdere indrukwekkende portretten op haar naam staan, bijvoorbeeld over leven met anorexia (Emma wil leven, vel over probleem), en mensen met verschillende stoornissen (DIS is Patricia, Hoofdzaken: shocktherapie). Zij ontving in 2021 de Gouden Televizierring voor haar documentaire over de kinderen van Ruinerwold.

Wat is haar (maatschappelijk) perspectief en ervaring met de personen die trauma(‘s) hebben meegemaakt? Welke bevindingen heeft zij? Wat zouden haar aanbevelingen met betrekking tot gesprekstechnieken zijn voor therapeuten die werken met deze doelgroep?

24 september 2022 komt ze ons dit vertellen!

Literatuur

 • Workshop EMDR Flashforward desensitisatie bij angst
  Bekend verondersteld: Jongh, A. de en E. ten Broeke (2019). Hoofdstuk 6: Flashforward. Handboek EMDR: Een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Pearson Benelux, Amsterdam. pp. 123-131.
 • Workshop EMDR bij eetstoornissen
  Beer, R. & Jacobs, D. EMDR een gouden greep in de behandeling van patienten met een eetstoornis? EM Magazine 24, blz. 60-63.
  Beer, R. & Jacobs, D. EMDR: een gouden greep in de behandeling van patienten met een eetstoornis? 2. EM Magazine 26, blz. 8-11.
 • Workshop EMDR bij ouderlijke stressreacties
  De Vries, S.J.A., & Kuiper, C.H.Z. (2017). Conceptualization of Parenting Stress in the Context of EMDR Therapy. Journal of EMDR Practice and Research 11(3),139-146.

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus6

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing6

Vereniging EMDR Nederland

Vakinhoudelijke scholing (smal)6

NIP K&J460684
NVvPAangevraagd
NVO460684

Praktische informatie

Locatie
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen
Data
24-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 325,00 (Inclusief lunch en borrel na afloop)
Deelnemers
Maximaal 180 deelnemers

Doelgroep:

EMDR-therapeuten die minimaal de, door de VEN erkende, basistraining EMDR hebben afgerond.

Cursusprijs:

EARLY BIRD:    €295,- (inschrijven vóór 1 juni)
REGULIER:       €325,- (na 1 juni)

Keuze workshops

EMDR 2.0 – Suzy Matthijssen
EMDR 2.0 tracht de bestaande kennis op wetenschappelijk gebied te gebruiken om te komen tot een nieuwe, ge-update, en efficiëntere versie van EMDR-therapie. In deze introductieworkshop laat Suzy Matthijssen je op interactieve wijze kennismaken met EMDR 2.0.

EMDR bij eetstoornissen – Renee Beer
Patienten met een eetstoornis zijn vaak jarenlang in behandeling en soms zijn behandeltresutaten ‘mager’ te noemen. Er is een behandelprogramma ontwikkeld: CBT-E(nhanced), dat effectief is gebleken. Gestoeld op deze benadering is voor EMDRals ‘add on’ een protocol ontwikkeld dat vooralsnog alleen getoetst is in de klinische praktijk en daar positieve resultaten laat zien. Na deze workshop kun je beoordelen of je (na)scholing wil volgen om EMDR in te zetten bij patienten met een eetstoornis.

EMDR bij aanhoudende lichamelijke klachten – Yanda van Rood, Carlijn de Roos
In deze workshop gaan we in op de wijze waarop onverwerkte traumatische ervaringen lichamelijke klachten in stand kunnen houden. Daarnaast bespreken we zoekstrategieen om de klacht-relevante emotioneel beladen herinneringen te identificeren. En last but not least laten we zien hoe EMDR ingezet kan worden.

EMDR Flashforward desensitisatie bij angst – Leonieke Vet, Jiska Weijermans
Deze workshop bestaat uit een theoretische inleiding over verschillende studies die zijn gedaan naar de effectiviteit van EMDR flashforward desensitisatie, het bieden van handvatten om de toepassing van flashforward desensitisatie te optimaliseren en het onder begeleiding oefenen van het geleerde.

EMDR: behandelen van ouderlijke stressreacties – Sander de Vries
Ouderbegeleiding is gericht op het ondersteunen van ouders en daarmee op het optimaliseren van de (psychologische) context waarin het kind opgroeit. Ouderschap van (pleeg)kinderen met ernstige emotionele- of gedragsproblemen leidt vaak tot situaties waarin ouders zich zeer handelingsverlegen en machteloos voelen. In deze workshop zal een werkwijze waarbij EMDR wordt ingezet als vorm van ouderbegeleiding, theoretisch onderbouwd en praktisch geïllustreerd worden.

EMDR bij preverbaal trauma (OKTT) – Marianne Went
Kinderen kunnen, voordat de verbale vaardigheden volledig tot ontwikkeling zijn gekomen, schokkende gebeurtenissen meemaken of getuige/slachtoffer zijn van fysiek of seksueel geweld of verwaarlozing. In deze presentatie gaan we in op wat er op dit moment bekend is over preverbaal trauma bij jonge kinderen en de mogelijke consequenties. We laten zien hoe de Infant Mental Health visie een belangrijke bodem is onder de traumabehandeling bij deze doelgroep door uitleg over onze OuderKindTraumaTherapie (OKTT).

EMDR bij weerbarstig dranggedrag – Do Doeksen
Naast dwangstoornis (OCS) kan zogenoemd dranggedrag worden onderscheiden. In de regel heeft dit de functie van spanningsreductie en/of is dit verslavend door de pathologische en naar het zich laat aanzien ook fysieke roes die soms wordt veroorzaakt. In de workshop wordt het protocol gepresenteerd aan de hand van videofragmenten en casuïstiek.

Aanmelden

Stap 1 van 5 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.