- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Richtlijnen en vaardigheden voor het omgaan met/behandelen van suïcide

Introductie
Elk jaar sterven in NL ongeveer 1900 mensen door suicide. Adequate diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag, de preventie ervan (thuis, op school, op het werk, in de spreekkamer), heeft nog steeds hoge prioriteit. In deze masterclass leert u suicidaliteit herkennen, de ernst ervan te bepalen; u leert er vrij over te praten, en u leert waarover u moet praten. U leert wat de Multidisciplinaire Richtlijn van u verwacht, hoe u een veiligheidsplan opstelt, naasten betrekt; u leert de risicofactoren bij verschillende patientgroepen (b.v.Persoonlijkheidsstoornissen, Autismespectrumstoornissen, Psychotische stoornissen), bij jongeren, volwassenen en ouderen.

Inhoud
Tijdens deze interactieve workshop komen met veel praktijkvoorbeelden o.a de volgende onderwerpen aan bod. Onderstaande onderwerpen komen deze dag aan bod:
– Verschillende basisvormen vormen van suïcidaliteit
– Dynamiek en ontwikkeling van suïcidaal gedrag (IMV model)
– Suïcidale motivatie: Wat beweegt suïcidale patiënten?
– Suïcidale intentie: Wat willen ze, wat beogen ze met hun suicidale gedrag?
– De essentie van de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Suicidaal Gedrag.
– Gespreksvoering en fasering hierbij: contact leggen met suïcidale mensen, concretiseren en doorvragen, confronteren (CASE model).
– Beoordelen van risicofactoren
– een Quickscan: SIDAS
– Bepalen van de urgentie;
– Interventies en opname-indicatie
– Houding bij acute versus chronische suïcidaliteit
– Suïcidaliteit bij verschillende diagnostische groepen

Werkwijze/ werkvormen
informatieoverdracht door docent met vele praktijkvoorbeelden, rollenspellen, bespreken ingebrachte casuïstiek van deelnemers en interactieve bespreking van beeldmateriaal.

Het doel
Het vergroten van uw kennis over en vaardigheden in het behandelen van suicidale patienten van uiteenlopende aard.

Docent

Literatuur

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ ; Kerkhof & van Luyn (2016)

Accreditaties

FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
28-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 250,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 20 deelnemers

Voor wie
Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, huisartsen, SPV’en, POH’s-GGZ en verpleegkundig specialisten.

Annuleren
U kunt tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.