Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Werken aan je seksuologische VAK (Vaardigheden/Attitude/Kennis)

Seksuele gezondheid is belangrijk en draagt bij aan de algehele gezondheid en kwaliteit van leven van jong tot oud. Seksualiteit is echter een onderwerp wat weinig in de spreekkamer aan bod komt. Er is hierbij een terughoudendheid bij zowel de cliënt als de hulpverlener. Dit kan zijn vanwege schaamte, ongemak of onzekerheid. Of omdat je niet goed weet met welke woorden je erover kunt praten. Daarnaast kan seksualiteit een taboeonderwerp zijn. Bovendien kunnen faalangst, misvattingen en kennistekorten, oordelen en strenge normen meespelen. Het praten over seksualiteit kan als bedreigend ervaren worden wat het onprettig maakt om er met anderen over te spreken.  Onderzoek toont aan dat bij mensen met psychische klachten een kwart van de klachten verklaard kan worden door seksuele gezondheidsproblemen, zowel in het hier en nu, als op grond van het verleden. Psychische klachten hebben op hun beurt vaak weer een negatief effect op de seksualiteit en intimiteit.

Omdat seksuele zorgen en problemen in de meerderheid van de gevallen niet ongevraagd door de cliënt naar voren worden gebracht, vraagt dit om een proactieve houding van de hulpverlener om bij elk gezondheidsprobleem, dan wel medicamenteuze behandelinterventie, enkele screenende vragen over seksuele gezondheid te stellen.
In deze basiscursus leer je waarom praten over vraagstukken rondom seksualiteit met je cliënt belangrijk is en hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt (incl. het afnemen van een seksuele anamnese). Ook sta je stil bij je eigen seksuele normen en waarden in relatie tot de doelgroep waarmee je werkt.
Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij zowel de gezonde seksuele en genderidentiteitsontwikkeling, als de seksuele disfuncties en parafiele stoornissen. Tevens leer je wat te doen met datgene wat er ter tafel komt. Er wordt zowel besproken wat jij als hulpverlener zelf kan behandelen en wanneer te verwijzen naar een seksuoloog.

De cursus is interactief en ervaringsgericht, biedt ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, middels rollenspelen wordt de theorie eigen gemaakt.

 

Docenten

Literatuur

Alle literatuur wordt 3 weken voor de cursus beschikbaar gesteld aan de deelnemers.

Dag 1

 • Althuis, R. et al. (2014). Seks: zo gek nog niet – Seksualiteit en intimiteit binnen de psychiatrie. In: P. Leusing & M. Ramakers, red (2014) Handboek seksuele gezondheid, Assen: Koninklijke Van Gorcum, pp 221-231.
 • Jacobs, G. (2014). Wat gebeurt er met mijzelf? In: P. Leusing & M. Ramakers, red (2014). Handboek seksuele gezondheid, Assen: Koninklijke Van Gorcum, pp. 293 – 298.
 • Lunsen, R. van & Laan, E. (2017). Wat is seks? In Seks! Een leven lang leren, Amsterdam: Prometheus, pp. 25-50.
 • Lunsen, R. van & Laan, E. (2017). Praten over seks. In Seks! Een leven lang leren, Amsterdam: Prometheus, pp. 72 – 80.
 • Lunsen, R. van & Moorst, B, van (2010). Diagnostiek. In: Lankveld, J. van, Kuile, M. ter, & Leusink, P. red (2010). Seksuele disfuncties, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, pp. 23-40.
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (2018). Zorgstandaard seksuele disfuncties. Utrecht: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (pag. 2 – 42).
 • Sommers, B.K., Levine, S.B. (2021). Physicians’ Attitude Towards Sexuality. In: Lew-Starowicz, M., Giraldi, A., Krüger, T. (eds) Psychiatry and Sexual Medicine. Springer, Cham. pp 85–92. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52298-8_8

 Dag 2

 • Bicanic I.A.E., Engelhad, I.M. & Sijbrandij, M. (2014). Posttraumatische stressstoornis en seksuele problemen na seksueel geweld. Gedragstherapie, 47(4), p. 256-274.
 • Elaut, E., Heylens, G. (2021). Gender Incongruence. In: Lew-Starowicz, M., Giraldi, A., Krüger, T. (eds) Psychiatry and Sexual Medicine. Springer, Cham. pp 417–435, https://doi.org/10.1007/978-3-030-52298-8_28
 • Laan, E. (2013). Seksuele interesse/opwindingsstoornis bij de vrouw in de DSM-5: van ‘libido’ naar incentive motivation en seksueel plezier. Tijdschrift voor Seksuologie, 37(4), 131-136.
 • Lankveld, J., van. (2013). Seksuele disfuncties van mannen in DSM-5. Tijdschrift voor Seksuologie, 37 (4), 141-147.
 • Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (2018). Zorgstandaard seksuele disfuncties. Utrecht: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (pag. 42 – 64).
 • Raaijmakers, D., van der Miesen, A., Dewinter, J., & Ruigrok, A. (2019). Seksuele identiteit en genderidentiteit. De Psycholoog54(5), 10-21.
 • Ramakers, M., Leusink, P. (2014). Als seks niet werkt. In: Leusink, Ramakers (red.) Handboek seksuele gezondheid. Assen: Koninklijke Van Gorcum, pp 94-107.
 • Tozdan, S., Briken, P. (2021). Paraphilias: Diagnostics, Comorbidities, and Treatment. In: Lew-Starowicz, M., Giraldi, A., Krüger, T. (eds) Psychiatry and Sexual Medicine. Springer, Cham. pp. 407–416. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52298-8_27

 

Accreditaties

VGCt Niet mogelijk

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing 13.0

LV POH-GGZ

Nascholing 16.0

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
20-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
03-04-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 550,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 24 deelnemers

Doelgroep (voorwaarden voor deelname):
(GZ)psychologen, Klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen, psychiaters, Orthopedagoog-Generalisten, verpleegkundig specialisten

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.