- Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Persisterend zelfverwijt of schuldgevoel in Psychotherapie (EMDR)

Ontwrichtend zelfverwijt of te wel schuldgevoel is in sommige behandelingen een even belangrijke als lastige kwestie. Niet alleen dan, maar zeker in het kader van klachten ten gevolge van psychotrauma, persisteert het schuldgevoel ondanks het uitgebreid stilstaan bij hetgeen is gebeurd en de rol van de patiënt daarbij. Naast zelfverwijt van het type ‘had ik nou maar (niet)….’, kan het ook gaan om zogenoemd survivor guilt: ‘was ik nou maar ook..’ of acties die ingaan tegen het eigen geweten of normbesef: moral injury.

Kenmerkend is telkens dat rationeel inzicht (door verbale uitdaging) zelden voldoende corrigerend werkt en gevoelsmatig het zelfverwijt of schuldgevoel blijft bestaan ondanks dat inzicht. Dat geldt zowel voor terecht als voor onterecht schuldgevoel. In het eerste geval zal moeten worden gestreefd naar zelfvergeving, in het tweede naar doorvoelde erkenning dat er geen daadwerkelijke reden is voor het schuldgevoel. 

In deze workshop wordt stilgestaan bij diverse typen zelfverwijt, de thema’s die daarbij kunnen worden onderscheiden en hoe representaties van schuldbeladen gebeurtenissen in kaart worden gebracht. Daarbij wordt gebruikt gemaakt de emotietheorie van Lang. Indicaties, mogelijkheden en beperkingen van gebruikelijke interventies zoals de Socratische dialoog, de Taartpunttechniek en schrijfopdrachten passeren eveneens de revue. Met name zal worden stilgestaan bij het inzetten van ‘experiëntiële’ technieken, met name imaginaire rescripting.

Het doel:
Het optimaal kunnen behandelen van de diverse varianten van persisterend zelfverwijt en schuldgevoel

 

Docent

Literatuur

Literatuur als bekend verondersteld:
* Handboek EMDR (De Jongh & Ten Broeke, 2019)

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst bestudeer je (wordt in de vorm van pdf’s 3 weken voor aanvang ter hand gesteld):
* EMDR therapie en Zelfverwijt (In EM; in druk) (5 blz.)
Ten Broeke, De Jongh, Oppenheim & Hornsveld (in druk). Praktijkboek EMDR-therapie I: casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën: hoofdstukken 5 (Emotieroute; 30 blz. ) en 6 (Opvattingenroute; 100 blz)

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus7

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing6

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 4
Vakinhoudelijke scholing (smal)2

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
10-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 325,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 20 deelnemers

De cursusdag is bedoeld voor EMDR-therapeuten die (tenminste) een erkende basiscursus hebben afgerond en voldoen aan de door de VEN gestelde voorwaarden. Zie: https://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/

Zie de annuleringsvoorwaarden: https://www.psy-onderwijs.nl/praktisch/annuleren/

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.