Introductie

Inleiding
Uit veel onderzoek is naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Echter, helaas knappen niet alle patiënten voldoende op van een protocollaire behandeling. Ook treden er soms complicaties op in de behandeling en is er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

Inhoud workshop
In deze workshop (nascholingsdag) wordt uitvoerig aandacht besteed aan de plek van de verklarende analyses (FA en BA) binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces, de wijze waarop de verklarende analyses worden gemaakt en kunnen worden gebruikt volgens het Handboek CCGt (Korrelboom en Ten Broeke, 2014). Het opstellen van de FA en BA is in dit boek flink aangescherpt t.a.v. het boek uit 2004. Daarbij worden ook meer recente ontwikkelingen besproken rondom de FABA, zoals het werken middels de Lines of Defense (Ten Broeke en Rijkeboer, 2017).

Er wordt expliciet ingegaan op de samenhang tussen de verklarende analyses en het behandelplan met de daarin opgenomen specifieke interventies. Het gaat hierbij om het weloverwogen (kunnen) kiezen van interventies in relatie tot klassieke en operante conditionering op basis van de verklarende analyses (FA en BA). Het gaat in deze dag vooral om het ‘wanneer en waarom’ van interventies en niet zozeer om de uitvoering.

Docent

  • Jiska Weijermans

    Jiska Weijermans

    Inhoudelijk directeur en docent / supervisor en EMDR Europe Trainer Volwassenen

Literatuur

Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014) Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk:

  • Hoofdstuk 7 tot 7.4 (pp. 207-241) (35 pp.)
  • Hoofdstuk 9 (pp. 279-321) (43 pp.)
  • Hoofdstuk 10 (pp. 323-396) (74 pp.)

Ten Broeke E. en Rijkeboer M (2017) Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen Overwegingen en praktische handvatten Gedragstherapie jaargang 50, nummer 1 blz. 2 t/m 20 (18 pp.)

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus6

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing6

VGCt (CGW)

Cogn. gedragsth. werkers6

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
31-03-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 235,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 18 deelnemers

Annuleren
Zie onze annuleringsvoorwaarden

Doelgroep
Cognitief Gedragstherapeutisch geschoolde behandelaren: cognitief gedragstherapeuten, GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters, Klinisch psychologen.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.