Introductie

Let op: Deelnemers dienen minimaal de basiscursus schematherapie te hebben afgerond.

Schematherapie is een behandeling die veelvuldig wordt toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek en langdurig/recidiverende klinische syndromen. De veelheid aan schema’s, modi en schematherapie-technieken in combinatie met patronen van patiënten en therapeuten kunnen de uitdaging creëren om een focus vast te stellen en deze vast te houden. De “therapist-drift” ligt dan als valkuil op de loer resulterend in een stagnerende behandeling, vroege drop out of het niet kunnen beëindigen van een schematherapie.

In deze masterclass wordt op een interactieve, ervaringsgerichte manier ervaring opgedaan met doelgericht werken in begin, midden en eindfase in een kortdurende en langdurende schematherapie.

Inhoud
– focus van ST meer scherpstellen en welk probleem kan wel en niet worden veranderd binnen kortdurende en langdurende schematherapie.
– bewustwording en stilstaan bij de therapeutische relatie en wat nodig is om een focus vast te houden (waken voor therapist drift).
– Oefenen met het bepalen van een focus binnen schematherapie.
– werken met een focus binnen een experiëntiële techniek, bv. imaginatie met rescripting.

Docenten

Literatuur

Verplichte literatuur
– Vreeswijk, M. F., van, & Broersen, J. (2017). Handleiding kortdurende schematherapie: voor groepstherapie en individuele therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hst 10 en 11 (77-84)
-Zelf downloaden: https://www.tijdschriftgedragstherapie.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TG-2014-3-5/Empirisch-onderbouwde-therapie-en-therapist-drift , (blz 206-231)

Aanbevolen literatuur
-Broersen, J., & Vreeswijk, M. F., van, (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: CGT technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
-Broersen, J., & Vreeswijk, M. F., van (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
— Vreeswijk, M. F., van, Broersen, J. & Meijer, S. Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis (in voorbereiding). In: E. ten Broeke, K. Korrelboom & M. Verbraak (red.). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Uitgeverij Couthino.
– Zelf downloaden: https://www.vgct.nl/cms/streambin.aspx?documentid=6601

Aanbevolen literatuur (verschijnt zomer 2021)
– Broersen, J. & Vreeswijk, M. F., van (in voorbereiding). Werken met kortdurende schematherapie modules; drie illustraties. In: H. Bögels, H. Grandia & H, Hornsveld, Casusboek schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (max 7500 woorden is ongeveer max 19 bladzijden)

Accreditaties

FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
NVvPAangevraagd
Register schematherapieAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
22-04-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 295,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 24 deelnemers

Doelgroep:
Deelnemers dienen minimaal de basiscursus schematherapie te hebben afgerond.

Annuleren
Zie onze annuleringsvoorwaarden

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.