Introductie

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is leertherapie op dit moment (tot eind 2021) nog verplicht. Psy-zo! organiseert een 5-daagse groepsleertherapie, wat overeenkomt met 25 sessies leertherapie. Aan de leertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen. Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Inhoud:
In deze 5-daagse groepsleertherapie staat het cognitief gedragstherapeutisch proces centraal. Kennis en vaardigheden rond dit proces worden opnieuw belicht.

Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om het therapeutisch proces te ervaren, doordat hij/zij, met betrekking tot eigen aandachtspunten/doelen, in en door het proces begeleid wordt door een supervisor/leertherapeut VGCt. De intentie is dat je je als deelnemer meer bewust wordt van eigen perspectief-inperkende cognities en/of assumpties, schema’s, en dat je jezelf (onder meer) effectiever zult kunnen hanteren als instrument in het therapeutisch proces. Ontdekte patronen (emotioneel ontlokte reacties, meer intentioneel vermijdende gedragingen, e.d.) kunnen in de groep als interessante en leerzame verschijnselen worden bestudeerd. Om de ervaringsruimte groot te houden en wellicht nog uit te breiden, wordt de groep deelnemers meerdere gezamenlijke speelse-, ervaringsgerichte-, tot reflectie uitnodigende situaties aangeboden, waarbij veiligheid en respect voor ieders grenzen gewaarborgd zal zijn, evenals plezier!

De cursus is verspreid over een periode van 5 maanden, om de cursist de tijd te geven de eigen leerdoelen zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren.

Opzet:
De groepsleertherapie bestaat uit 5 bijeenkomsten van 8 uur, waarbij maximaal 8 cursisten kunnen deelnemen.

Docent

Jiska Weijermans

Jiska Weijermans

Inhoudelijk directeur en docent / supervisor
Lees meer

BIG 29909244525, GZ-psycholoog (BIG), geregistreerd bij de VGCt, NIP KJ en de VEN. Tevens docent CGT en supervisor EMDR en CGT.

Naast behandelaar ben ik als docent verbonden aan Psy-Zo! Vanaf 2009 leid ik collega’s op in de (geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie. Ik vind het ontzettend leuk om behandelaren te enthousiasmeren voor deze prachtige denk- en werkwijze die openstaat voor inzichten en methoden die ook buiten de cognitieve gedragstherapie zijn ontwikkeld, zolang deze maar voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Naast mijn docentschap binnen Psy-Zo! ben ik als coördinerend hoofddocent CGt verbonden aan de GZ-opleidingen V&O en K&J van Opleidingsinstituut PPO. Ik ben hier eindverantwoordelijk voor het VGCt-geaccrediteerde onderwijs.

Literatuur

Accreditaties

VGCtAangevraagd

Praktische informatie

Locatie Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data 03-06-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
17-06-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
08-07-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
02-09-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
16-09-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
Tarief € 1295,00
Deelnemers Maximaal 8 deelnemers

Voor wie:
De groepsleertherapie is bestemd voor cognitief gedragstherapeuten i.o. die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen. De deelnemers zijn bereid actief deel te nemen aan het hierboven beschreven leertherapieproces.

Privacy:
deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.