Introductie

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is leertherapie op dit moment (tot eind 2021) nog verplicht. Psy-zo! organiseert een 5-daagse groepsleertherapie, wat overeenkomt met 25 sessies leertherapie. Aan de leertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen. Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Inhoud:
In deze 5-daagse groepsleertherapie staat het cognitief gedragstherapeutisch proces centraal. Kennis en vaardigheden rond dit proces worden opnieuw belicht.

Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om het therapeutisch proces te ervaren, doordat hij/zij, met betrekking tot eigen aandachtspunten/doelen, in en door het proces begeleid wordt door een supervisor/leertherapeut VGCt. De intentie is dat je je als deelnemer meer bewust wordt van eigen perspectief-inperkende cognities en/of assumpties, schema’s, en dat je jezelf (onder meer) effectiever zult kunnen hanteren als instrument in het therapeutisch proces. Ontdekte patronen (emotioneel ontlokte reacties, meer intentioneel vermijdende gedragingen, e.d.) kunnen in de groep als interessante en leerzame verschijnselen worden bestudeerd. Om de ervaringsruimte groot te houden en wellicht nog uit te breiden, wordt de groep deelnemers meerdere gezamenlijke speelse-, ervaringsgerichte-, tot reflectie uitnodigende situaties aangeboden, waarbij veiligheid en respect voor ieders grenzen gewaarborgd zal zijn, evenals plezier!

De cursus is verspreid over een periode van 5 maanden, om de cursist de tijd te geven de eigen leerdoelen zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren.

Opzet:
De groepsleertherapie bestaat uit 5 bijeenkomsten van 8 uur, waarbij maximaal 8 cursisten kunnen deelnemen.

Docent

Literatuur

Accreditaties

VGCtAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
03-06-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
17-06-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
08-07-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
02-09-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
16-09-2021, 09:00 - 17:00 (inloop v.a. 08:45)
Tarief
€ 1295,00
Deelnemers
Maximaal 8 deelnemers

Voor wie:
De groepsleertherapie is bestemd voor cognitief gedragstherapeuten i.o. die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen. De deelnemers zijn bereid actief deel te nemen aan het hierboven beschreven leertherapieproces.

Privacy:
deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.