- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Intensieve trauma behandeling, doe het met lef. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een intensieve traumabehandeling voor kinderen en adolescenten waarin gebruik gemaakt wordt van imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR en gedragsactivatie.

Volgens de Nationale Prevalentiestudie Misbruik van Kinderen en Adolescenten zijn in 2017 tussen de 26 en 37 op de 1000 kinderen in Nederland misbruikt, verwaarloosd of getuige geweest van huiselijk geweld. Van de aan trauma blootgestelde kinderen en adolescenten, ontwikkelt gemiddeld 15,9% een posttraumatische stressstoornis (PTSS; meta-analyse door Alisic e.a., 2014), waarbij zij die waren blootgesteld aan interpersoonlijk trauma het hoogste risico liepen op het ontwikkelen van PTSS-symptomen. Er is ruime wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van CGT en EMDR in de behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS, waarbij de behandeling vaak wordt aangeboden met een frequentie van één tot twee sessies per week. Echter, niet alle kinderen en adolescenten knappen (voldoende) op, de drop-out is hoog en voor een deel van de kinderen en adolescenten – met name de groep met complexere problematiek – zijn de evidence-based richtlijnbehandelingen niet altijd effectief en toegankelijk. Eerder onderzoek geeft aanwijzingen dat het intensiveren van de huidige richtlijnbehandelingen, waarbij sessies worden gecomprimeerd in een korte tijd, een mogelijke oplossing is voor bovenstaande problemen (Hendriks e.a., 2017) (Woudenberg, 2018). In Nederland ontstaan initiatieven van behandeling voor kinderen en adolescenten in een intensief format.

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie startte in 2018, onder aanvoering van Ytje van Pelt en Petra Fokkema en geïnspireerd door het behandelprogramma van Psy-trec (Woudenberg, 2018), met het eerste klinische intensieve traumabehandeling (ITB) voor adolescenten en onderzochten de effectiviteit van dit programma. Binnen het behandelprogramma werden imaginaire exposure (IE), EMDR en gedragsactivatie (sporten) gecombineerd. Uit het onderzoek naar dit behandelprogramma voor adolescenten (artikel ligt ter revisie bij European Journal of Psychotraumatology, wordt toegevoegd na publicatie) komt naar voren dat de effectgroottes met betrekking tot afname van de ernst van de PTSS hoog waren en het uitvalpercentage tijdens de behandeling was 0%. Het onderzoek toont aan dat een klinisch intensief traumabehandelingsprogramma dat IE, EMDR en gedragsactivatie combineert, een effectieve en veilige behandeling is voor adolescenten met ernstige PTSS en co-morbide stoornissen. Een resultaat dat hoop, vertrouwen en perspectief biedt voor kinderen en jongeren met (ernstige) PTSS.

In deze workshop komen het ontwikkelen, implementeren en evalueren/ bijstellen van een programma voor intensieve traumabehandeling voor kinderen en jongeren aan bod. Het programma kan zowel ambulant als klinisch aangeboden worden. Er wordt expliciet aandacht besteed aan het verbinden van de cognitieve gedragstherapie (IE en EV), EMDR en gedragsactivatie.

Docenten

Literatuur

  • Beer, R., Verlinden, E., & Lindauer, R. (2020). Protocol classificatie, screening en diagnostiek van trauma en stressorgerelateerde en dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten.
  • Hendriks, L., de Kleine, R. A., Heyvaert, M., Becker, E. S., Hendriks, G. J., & van Minnen, A. (2017). Intensive prolonged exposure treatment for adolescent complex posttraumatic stress disorder: a single‐trial design. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58, 1229-1238.
  • Van Rijn, E. & van Pelt, Y.T. (2014). Integratieve behandeling van complex trauma Individuele traumatherapie geïntegreerd met de behandeling op de leefgroep. Kinder&jeugd psychotherapie, Trauma 3, 40e jaargang, 2013.
  • Van Minnen, A., Hendriks, L. Kleine, De, R., Hendriks, G., Verhagen, M. & de Jongh, A. (2018). Therapist rotation: a novel approach for implementation of trauma-focused treatment in post-traumatic stress disorder, European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1492836
  • van Woudenberg, C., Voorendonk, E. M., Bongaerts, H., Zoet, H. A., Verhagen, M., Lee, C. W., & de Jongh, A. 2018). Effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and eye movement desensitization and reprocessing for severe post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1487225.
  • Ons artikel ligt ter revisie bij European Journal of Psychotraumatology, wordt toegevoegd na publicatie.

 

Accreditaties

NVvP

Nascholing psychiatrie5

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 6

NIP K&JAangevraagd
FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
NVOAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
04-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 295,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 24 deelnemers

Annuleren
Zie onze annuleringsvoorwaarden

Doelgroep
Voor behandelaren (EMDR en/of CGT) en voor programmaleiders/ -managers die benieuwd zijn naar het ontwikkelen en implementeren van een intensief traumabehandelingsprogramma voor kinderen en adolescenten en voor diegene die zijn/haar traumabehandeling effectiever wil aanbieden.

Voorwaarde voor deelname

Als instapeis geldt minimaal de basistraining emdr en/of basiscursus CGT.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.