Introductie

Inleiding:
EMDR en schematherapie hebben gemeenschappelijk dat ze de huidige problematiek van een patiënt verbinden met traumatische, ontwrichtende ervaringen uit het verleden. Beide modellen zijn dan ook sterk gericht op het herstellen van de gevolgen van deze ervaringen. Deze gemeenschappelijke visie op psychopathologie maakt dat beide modellen zich goed laten combineren. Dit wordt in de praktijk ook al veel gedaan. In deze workshop wordt besproken op welke punten beide methodes elkaar aanvullen, kunnen worden afgewisseld en/of geïntegreerd.

Onderwerpen / thema’s:

  • het behandelen van trauma’s binnen een persoonlijkheidsbehandeling
  • het omgaan met modi tijdens traumabehandeling
  • voor- en nadelen van de affectbrug
  • de werkwijze ‘EMDR rechtsom’ binnen de schematherapie
  • het combineren van EMDR en Imaginaire Rescripting

Docent

Literatuur

– Dijk, J. van, Hornsveld, H.K. & Koolstra, T. (2015). EMDR en schematherapie. In: Oppenheim, Hornsveld, ten Broeke en de Jongh (red.) Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.
– Driessen, A. & ten Broeke, E (2014). Schematherapie en EMDR gecombineerd bij complexe traumagerelateerde problematiek. In: Gedragstherapie, jaargang 47, nummer 3, pp. 232 – 249.
– Hummel, L. & Driessen, A. (2018) Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR. Gedragstherapie, 51, 186-206.
– Driessen, A. & Hornsveld, H.K. (2019). Traumabehandeling met een combinatie van EMDR en imaginaire rescripting. PsyXpert, 1, 31-38.

Bovenstaande artikelen zijn te downloaden via de site van Hellen Hornsveld.

Accreditaties

NIP-Eerstelijnspsychologie

Herregistratie6,5

NVvP

Nascholing psychiatrie6

VGCt

Nascholingscursus6

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing8

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 1
Vakinhoudelijke scholing (smal)5

Register schematherapie

Register6

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
01-07-2022, 09:30 - 17:00
Tarief
€ 250,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 24 deelnemers

Annuleren
Zie annuleringsvoorwaarden.

Doelgroep
Deelnemers hebben een door de Vereniging EMDR erkende EMDR vervolgtraining afgerond en bij voorkeur een afgeronde vervolgtraining schematherapie. In ieder geval is de basistraining van beide vereist.

Voorwaarden deelname

Om aan deze workshop te kunnen deelnemen, dient minimaal de (erkende) basisopleiding EMDR en de basisopleiding schematherapie gevolgd te zijn.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.