- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

In een dag-workshop leren de deelnemers  hoe ze EMDR protocol & procedure voor de Verhalenmethode kunnen inbedden in een ouder-kind-trauma-therapie. Er is expliciete aandacht voor de IMH aspecten, de rollen van ouders en die van de therapeut.

Inhoud
Hoe kan je preverbaal trauma verwerken, zodat er ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de ontwikkeling? In deze workshop is er ruime aandacht voor de behandeling van infants (0 tot 4 jarigen), maar we zullen ook stilstaan bij de oudere kinderen bij wie een vermoeden is van een preverbaal trauma. Zowel wanneer het verhaal bekend is, als wanneer daar slechts beperkte aanwijzingen voor zijn. Infants kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen  meemaken zoals intrusieve medische handelingen, seksueel misbruik en andere vormen van mishandeling, maar ook ongevallen, verwaarlozing en huiselijk geweld. Herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn ontstaan in de zgn preverbale fase en dus niet op bewust nivo toegankelijk. Bij deze jonge kinderen is het dan ook moeilijk te zien in hoeverre er sprake is van traumatisering. Door hun beperkte cognitieve ontwikkeling is verbale communicatie over ingrijpende gebeurtenissen niet of beperkt mogelijk. Soms zie je na enige tijd gedragsveranderingen bij dagelijkse handelingen die eerder geen probleem vormden (verzet bij verschonen, bij tandenpoetsen e.d.). Dit gedrag kan echter ook gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfase. Het diagnostisch beeld wordt duidelijker wanneer gedragsveranderingen (verzet, verdriet maar ook submissie!) zich voordoen bij soortgelijke traumatische ervaringen zoals nieuwe medische behandelingen maar ook wanneer hun emotionele ontwikkeling stagneert. De link naar de onverwerkte traumatische gebeurtenissen ligt dan voor de hand. De ouder kan soms uit angst of schuldgevoel, maar ook door eigen traumatisering, niet goed meer als steunfiguur en opvoeder optreden. Door een klachtbestendigend interactiepatroon kunnen gedragsproblemen van het kind zelfs verergeren. De omgeving gaat denken aan ADHD of ASS… Artsen, psychologen en politiefunctionarissen vertellen de ouders nog vaak dat preverbaal trauma niet echt wordt opgeslagen. Wij zien echter dat de ontwikkeling -inclusief de hechtingsrelatie- alleen maar meer ontregeld raakt als behandeling wordt uitgesteld.

EMDR blijkt een goede methode om de preverbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken. Vaak zie je een tijdelijke recessie en vervolgens een razendsnel herstel van de emotionele , sociale en bijvoorbeeld ook de spel-ontwikkeling. De behandeling
beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan. Het aangepaste EMDR protocol -met de Lovett storytelling methodiek als uitgangspunt- vraagt een actieve inbreng van ouders/ hechtingsfiguren als co-therapeut. Voor de behandelaar betekent dat specifieke aandacht om ervoor te zorgen dat ouders daartoe in staat zijn. Bij de – zeer jonge- kinderen is EMDR meestal een deel-methodiek binnen een ouder- kindpsychotherapie: naast de traumaverwerking leren we ouders de tijdelijke regressie te begrijpen en de hechting te bevorderen. In een aantal gevallen blijkt een EMDR behandeling voor henzelf geïndiceerd.

Bij oudere kinderen kan trauma uit de preverbale fase (mede)ten grondslag liggen aan de klachten waarmee ze zich op latere leeftijd melden. Traumabehandeling op recente ervaringen stagneert dan. Op basis van een -deels fictief- verhaal is ook hier behandeling goed mogelijk.

Docent

Literatuur

De literatuur wordt (na afloop van de workshop) uitgereikt door Psy-zo!. 

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus6

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing6

NIP K&J / NVO

Diagnostiek1
Behandeling2
Herregistratie6

Vereniging EMDR Nederland

Vakinhoudelijke scholing (smal)6

NVO424007

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
17-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 235,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 24 deelnemers

Voor wie
EMDR therapeuten die ten minste de (door de VEN erkende) basisopleiding hebben afgerond.

Annuleren
Zie annuleringsvoorwaarden.

Let op: voorwaarden voor deelname

Deelnemers dienen ten minste de (door de VEN erkende) basisopleiding EMDR te hebben afgerond.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.