- Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Introductie/inhoud:
Bij kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid (LVB) en bijkomende stoornissen zoals een autismespectrumstoornis (ASS), hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan traumabehandeling soms moeilijk op gang komen of vastlopen. Het is bij deze doelgroep vaak moeilijk te ontrafelen of klachten het gevolg zijn van traumatisering of dat het symptomen zijn van comorbide neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of ADHD. EMDR blijkt bij deze complexe doelgroep goed toepasbaar en onderzoek naar de effectiviteit laat positieve resultaten zien.
In deze cursus leer je met de DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB) de traumageschiedenis en de daaraan gerelateerde  klachten in beeld te brengen en een EMDR-conceptualisatie te maken die ook goed bruikbaar is bij intensieve behandelingen met therapeutenrotatie. Vervolgens leer je hoe je de mogelijkheden van EMDR bij deze doelgroep maximaal kunt benutten inclusief manieren waarop je het cliëntsysteem bij de traumabehandeling kunt betrekken.

Werkwijze
Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je literatuur. Tijdens de cursus krijg je theoretische inleidingen, ondersteund door praktijkvoorbeelden. Op beide cursusdagen breng je casuïstiek in uit je eigen praktijk (door het meebrengen van filmmateriaal) waarbij je ervaringen deelt over de afname van de DITS-LVB, de EMDR conceptualisatie en de toepassing van EMDR bij deze doelgroep.

Na afloop van de cursus:
– Heb je ervaring opgedaan met aanpassingen in de EMDR behandeling die zijn afgestemd op LVB en bijkomende problematiek zoals ASS, ook als er sprake is van langdurige, ernstige traumatisering.
– Weet je hoe je opvoeders en begeleiders bij een traumabehandeling kunt betrekken
– Weet je wanneer traumabehandeling van ouders of gezinnen is geïndiceerd
– Je kunt het klinisch interview DITS-LVB afnemen en gebruiken bij de EMDR conceptualisatie en effectmeting

Docent

Literatuur

U ontvangt de literatuur digitaal voorafgaand aan de eerste cursusdag.

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus12

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing18

NIP K&J / NVO

Diagnostiek1,5
Behandeling4,5
Herregistratie12

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 2
Vakinhoudelijke scholing (smal)10

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
10-03-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
25-08-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 595,00 (Inclusief koffie, thee en lunch.)
Deelnemers
Maximaal 15 deelnemers

Doelgroep
Om deze workshop te kunnen volgen dient u minimaal een door de VEN (Vereniging EMDR Nederland) erkende basisopleiding te hebben gevolgd. Indien u een niet VEN-erkende basisopleiding heeft gevolgd, is deelname helaas niet mogelijk.

Inbreng casuïstiek
Let op: voorafgaand aan beide dagen dient u filmmateriaal te verzamelen om in te kunnen brengen tijdens de training.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voorafgaand aan de cursus kostenloos annuleren. Dit kunt u doen door te reageren op uw bevestigingsmail met het verzoek tot uitschrijven.

 

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.