- Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Introductie/inhoud:
Alle mensen krijgen in het leven te maken met verlieservaringen, afscheid nemen en rouw. De dood is immers een gegeven van het leven. Toch is het omgaan met verlies en verdriet iets dat we moeten leren.
Typische rouwsymptomen zij ‘separatiewanhoop’, moeite om het verlies te aanvaarden, vermijding van de realiteit van het verlies, emotionele verdoving, een gevoel van betekenisloosheid en moeite om door te gaan met het gewone leven. De meeste mensen die het verlies van een dierbare meemaken zullen bovenstaande symptomen herkennen en langzamerhand leren omgaan met het verlies en dit weten te integreren in het dagelijks leven. Dit geldt echter niet voor iedereen.  Wanneer mensen een verlies hebben meegemaakt en last hebben van een combinatie van posttraumatische stress, persisterende complexe rouw- en depressieve klachten, dan kun je spreken van traumatische rouw, oftewel een Persisterende Complexe Rouwstoornis (PCRS).

In deze 1-daagse masterclass staan we stil bij de ‘normale’ rouw, persisterende complexe rouw en traumatisch verlies, zowel bij kinderen, jongeren als bij volwassenen.

Ochtend: Rouw na verlies
In de ochtend wordt er aandacht besteed aan de factoren die van invloed zijn op het omgaan met een verlieservaring.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen normale, geïntegreerde- en gestagneerde rouw. Verder worden de verschillen tussen PCRS, PTSS en depressie besproken. Daarnaast komen de verschillende rouwtaken aan bod evenals verliesgerichte- en herstelgerichte coping en het bevorderen van de veerkracht van mensen om met het verlies om te gaan.  Tevens wordt kort ingegaan op het thema ‘zelfzorg’ van de begeleider / behandelaar.

Middag: Omstandigheden die van invloed zijn op de betekenisgeving na verlies. Aangrijpingspunten voor begeleiding en behandeling
In de middag wordt er een model gepresenteerd aan de hand van de oratie van Geert Smid “Een raamwerk van betekenisgeving na verlies”. Verschillende individuele, relationele, culturele, gebeurtenis gerelateerde en sociale omstandigheden (determinanten) zijn van invloed op de betekenisgeving van het verlies. Dit heeft consequenties voor de begeleiding en behandeling van mensen die te maken hebben met een (traumatische) verlieservaring.  Aan de hand van eigen óf gegeven casuïstiek wordt stil gestaan bij de diagnostiek en behandeling van complexe rouw en wijze waarop rekening gehouden moet worden met deze individuele determinanten om aan de verschillende rouwtaken toe te kunnen komen.  Het doel is om te komen tot een geïndividualiseerd begeleidings- en/of behandelingsplan.
De groep wordt hiervoor opgesplitst in een groep die zich met name op kind & jeugd richt en een groep die met volwassenen werk

Docent

Literatuur

Boelen, P. & Bout, J. van den. (2017). Protocollaire behandeling van persisterende complexe rouwstoornis. In: Keijssers, G., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, K. & Emmelkamp, P. Protocollaire behandelingen voorvolwassenen met psychische klachten. deel 2, Hfst 3. Amsterdam: Boom, pp. 125 – 173

OF

Spuij, M. & Boelen, P. (2020). RouwHulp; Behandeling ter preventie van   (dreigende) problematische rouw bij kinderen en adolescenten. In: Braet, C. & Bögels, S. (red). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 3, hfst. 10. Amsterdam: Boom, pp. 373 – 413.

—–
Keijser, J. de,  (2020). Affectieve neuroscience in relatie tot (complexe) rouw . GGZ Wetenschappelijk 24(2), 6-12
https://www.lentis.nl/wp-content/uploads/2020/12/GGzetWetenschappelijk-2-2020.pdf

—-

Smid, E.E. (2020). Een raamwerk van betekenisgeving [Oratie 2-10-2020] . ARQ Nationaal psychotraumacentrum & Universiteit voor Humanistiek, pp. 5- 38.

https://www.arq.org/nl/een-raamwerk-van-betekenisgeving-na-verlies#:~:text=Een%20raamwerk%20van%20betekenisgeving%20na%20verlies%20geeft%20een%20integraal%20overzicht,de%20rouw%20van%20de%20nabestaanden

—-

Keijser, J. de, Boelen, P. & Smid, G. (2018) 3.4.1 Zelfzorg van de behandelaars en bijlagen 2.1, 2.2 en 11.1. In: J. de Keijser, P. Boelen & G. Smid. (Red.) Handboek traumatische rouw. (pp. 53-54, 55-57, 71-74 en 186-187) Amsterdam: Boom.

Aanbevolen literatuur als naslagwerk:

Fiddelaers-Jaspers, R. (2019). Een rugzak vol verdriet; kwetsbaarheid en kracht van rouwende jonge mensen. Utrecht: uitgeverij Ten Have.

Keijsser, J. de, Boelen, P. & Smit, G.E. (red). (2018). Handboek traumatische rouw. Amsterdam: Boom.

Kierse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet; Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Uitgeverij Lannoo.

https://www.arq.org/nl/een-raamwerk-van-betekenisgeving-na-verlies#:~:text=Een%20raamwerk%20van%20betekenisgeving%20na%20verlies%20geeft%20een%20integraal%20overzicht,de%20rouw%20van%20de%20nabestaanden

Spuij, M. (2017). Rouw bij kinderen en jongeren; over het begeleiden van verliesverwerking. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

 

 

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus6

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 6

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
30-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 235,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 16 deelnemers

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor (HBO+) opgeleide behandelaren die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen waarbij sprake is van gestagneerde rouw en/of traumatisch verlies. Kennis van cognitieve gedragstherapie is een pré, aangezien dit, náást betekenisgeving, terugkomt binnen de behandeling van complexe rouw.

Klik hier voor de annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.