- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

CGt bij Sociale Angststoornis: protocollaire behandeling op maat

Bij de behandeling van SAS geldt volgens de bestaande (inter)nationale richtlijnen cognitieve gedragstherapie als de eerste keus behandeling. Nadere inspectie van de wetenschappelijke stand van zaken laat niettemin zien dat de effectiviteit van CGt bij SAS flink te wensen over laat en dat over de lange termijn effecten nauwelijks iets bekend is. Zeker is niettemin dat het risico op terugval geenszins denkbeeldig is. Er is dan ook geen reden om zelfgenoegzaam achterover te gaan zitten; er is veel ruimte voor verbetering van de bestaande protocollaire behandeling. Geïnspireerd door ter zake relevante theorievorming in de wetenschappelijke psychologie wordt binnen Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (GCGt) die verbetering met name gezocht in patiënt-specifieke casusconceptualisatie en de daarop te baseren ‘geïntegreerde’ behandeling.

In deze workshop wordt allereerst aandacht besteed aan de huidige theorievorming rond SAS. Niet in het minst vanwage het gegeven dat slechts een klein deel van de mensen met SAS zich aanmeldt voor behandeling, wordt kritisch stilgestaan bij het gebruik van zogenoemde schaamteoefeningen. Daarna wordt een toelichting gegeven op en geoefend met de patiënt-specifieke GCGt-casusconceptualisatie van SAS. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van betekenis-analyses (BA) en daaraan gekoppelde functie-analyses (FA) de zogenoemde Lines of Defense. De verwachting is dat een dergelijke geïntegreerde denk en doe-wijze enerzijds de kans op succesvolle behandeling van SAS verhoogt, een kader biedt waarmee vastgelopen behandelingen vlot getrokken kunnen worden en anderzijds de kans op terugval kan worden verminderd.

Zijdelings wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen m.b.t. het verzwakken van zogenoemde flashforwards.

Het doel:
Het patiënt-specifiek kunnen behandelen van SAS.

Docent

Literatuur

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus7

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing6

Praktische informatie

Locatie
Online cursus
Data
22-09-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 295,00 (Exclusief literatuur. Let op: dit is een aangepast tarief voor een online training)
Deelnemers
Maximaal 18 deelnemers

De workshop is bedoeld voor therapeuten die ervaring hebben met de behandeling van paniekstoornis en in enige mate bekend zijn met de terminologie van CGt in het algemeen en FABA in het bijzonder.

Zie de annuleringsvoorwaarden: https://www.psy-onderwijs.nl/praktisch/annuleren/

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.