- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

CGt bij Paniekstoornis (+/- agorafobie) – protocollaire behandeling op maat

De behandeling van paniekstoornis wordt veelal gezien als het paradepaardje van de cognitieve gedragstherapie. In de (inter)nationale richtlijnen geldt CGt dan ook als de standaard (protocollaire) behandeling. Nadere inspectie van de wetenschappelijk stand van zaken laat niettemin zien dat de effectiviteit van CGt bij paniekstoornis flink te wensen over laat en dat over de lange termijneffecten nauwelijks iets bekend is. Zeker is niettemin dat het risico op terugval geenszins denkbeeldig is. Er is dan ook geen reden om zelfgenoegzaam achterover te gaan zitten; er is veel ruimte voor verbetering van de bestaande protocollaire behandeling. Geïnspireerd door het werk Craske en collega’s en ter zake relevante theorievorming in de wetenschappelijke psychologie wordt binnen Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (GCGt) die verbetering met name gezocht in patiënt-specifieke casusconceptualisatie en de daarop te baseren ‘geïntegreerde’ behandeling.

  • In deze workshop wordt aandacht besteed aan de theorievorming rond paniekstoornis en de daarmee vaak gepaard gaande agorafobie. Van daaruit wordt een toelichting gegeven op en geoefend met de patiënt-specifieke GCGt-casusconceptualisatie van paniekstoornis. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van betekenis-analyses (BA) en daaraan gekoppelde functie-analyses (FA) de zogenoemde Lines of Defense. De verwachting is dat een dergelijke geïntegreerde denk en doe-wijze enerzijds de kans op succesvolle behandeling van paniekstoornis (met agorafobie) verhoogt, en anderzijds een kader biedt waarmee vastgelopen behandelingen vlot getrokken kunnen worden en tevens de kans op terugval kan worden verminderd.
  • Zijdelings wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen m.b.t. het verzwakken van zogenoemde flashforwards

Het doel:

Het patiënt-specifiek kunnen behandelen van paniekstoornis +/- agorafobie.

Docent

Literatuur

volgt

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus7

FGzPt (KP'ers)

Klinisch psycholoog6

 

Overige volgen

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
24-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 325,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 18 deelnemers

De workshop is bedoeld voor therapeuten die ervaring hebben met de behandeling van paniekstoornis en in enige mate bekend zijn met de terminologie van GCGt in het algemeen en FABA in het bijzonder.

Vooropleidingseis: Afgeronde Basiscursus CGT of CGW

Zie annuleringsvoorwaarden op onze website

 

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.