- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Introductie
Vanaf 2022 is begeleide intervisie een vast onderdeel van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut nieuwe stijl. In de begeleide intervisie leren cgt’ers i.o. van en met elkaar vanuit werksituaties. Hierbij kun je denken aan een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of een moeizame cliëntrelatie. Begeleide intervisie biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van open vraagstelling, feedback geven en ontvangen, advies geven en ontvangen, oefenen en een daadwerkelijke aanpak. Voorafgaand aan de intervisie hebben alle cgt’ers i.o. een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, dat als onderlegger dient voor de begeleide intervisie.

Bij de begeleide intervisie staat een methodische manier van reflecteren centraal. Hierdoor krijgt de cgt’er i.o. beter zicht op zijn rol als cognitief gedragstherapeut. Waar liggen zijn kwaliteiten en valkuilen? Hoe kijkt de cgt’er in opleiding als professional aan tegen zijn eigen ontwikkeling? Welke reflecties geven de groepsleden daarover terug? Het is belangrijk om bewust stil te staan bij het generaliseren van wat besproken is tijdens de begeleide intervisie; dus om het breder te trekken naar de dagelijkse professionele praktijk van de cgt’er i.o. De supervisor dient in dit kader als de begeleider van het proces.

Algemene leerdoelen
Tijdens de begeleide intervisie wordt er gewerkt aan de volgende algemene leerdoelen:
1. De cgt’er i.o. ontwikkelt een duidelijk beeld van zijn eigen ontwikkelpunten in het kader van de verdere opleiding tot cognitief gedragstherapeut i.o.
2. De cgt’er i.o. leert zichzelf een kritische zelfreflectieve houding aan ten opzichte van zijn functioneren als professional
3. De cgt’er i.o. heeft zicht op zijn eigen kwaliteiten en valkuilen als professional en leert waar de grenzen van zijn bekwaamheden liggen
4. De cgt’er i.o. verbetert zijn handelen in de dagelijkse professionele praktijk op basis van nieuwe inzichten en kritische reflectie

Waarom begeleide intervisie?
Binnen de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt hebben we gekozen voor begeleide intervisie. Intervisie stimuleert het reflectieve vermogen van de cgt’er i.o. Een goed reflectief vermogen is een belangrijke vaardigheid voor een cognitief gedragstherapeut. Intervisie is een laagdrempelige manier om van en met elkaar te leren, doordat het een afgebakende periode is waarin deelnemers met elkaar werken aan hun opgestelde leerdoelen en waarin goed met een groep geoefend kan worden aan therapeut- of andere factoren. Een bijkomend voordeel is dat cgt’ers i.o. de opleiding in het verleden vaak als eenzaam ervaarden. Begeleide intervisie kan dit verhelpen.

Docent

Literatuur

Accreditaties

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
28-09-2022, 09:00 - 12:00
26-10-2022, 09:00 - 12:00
23-11-2022, 09:00 - 12:00
21-12-2022, 09:00 - 12:00
25-01-2023, 09:00 - 12:00
Tarief
€ 550,00
Deelnemers
Maximaal 8 deelnemers

Doelgroep:

  • Iedereen die tussen januari 2022 en juli 2022 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut kan kiezen tussen het nieuwe opleidingstraject, waarin de leertherapie is vervangen, of de opleiding zoals deze nu is vormgegeven (inclusief leertherapie). Mensen die kiezen voor het nieuwe opleidingstraject doen mee aan de pilot en worden regelmatig om feedback gevraagd.
  • De overgangsregeling vervanging leertherapie loopt tot 1 januari 2025. Deze overgangsregeling is voor mensen die vóór 1 juli 2022 gestart zijn met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt en gekozen hebben voor een traject met leertherapie. Vanaf  1 januari 2025 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut mee te laten tellen. Dat wil dus zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.
  • Iedereen die ná 1 juli 2022 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut zal het nieuwe opleidingstraject, waarin leertherapie vervangen is, gaan volgen.

Deze intervisie zal doorgaan bij minimaal 4 deelnemers.

Annuleren
Minimaal 6 weken voorafgaand aan de eerste intervisie

Deelname
Let op: dit betreft een gesloten groep, aanwezigheid bij alle 5 sessies is een voorwaarde. Wanneer voorafgaand aan de start al duidelijk is dat 1 of meerdere data niet kunnen worden bijgewoond, is deelname helaas niet mogelijk.

 

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.