- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Introductie
De opleiding Klinische Hypnose is een basisopleiding voor het gebruik van hypnotische technieken binnen de hulpverlenerspraktijk (medisch, danwel GGZ).

Inhoud
De opleiding beoogt de cursist bekendheid te verschaffen met de ganbare theorieën omtrent hypnose en de plaats van hypnotische technieken binnen de verschillende vakgebieden. Het praktische doel van de opleiding is vaardigheden aan te leren waarmee de cursist in staat is een hypnotisch proces in technisch opzicht te hanteren. De cursist dient enkele basis inductie-, verdiepings- en deductietechnieken te kunnen uitvoeren en moet tevens in staat zijn alle voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren. Door middel van demonstraties en door zelf te oefenen maken de deelnemers zich de stof eigen.  Hiermee is deze opleiding een interactieve combinatie tussen theorie en praktijk.

Werkwijze/ werkvormen
De volgende werkvormen zullen tijdens de opleiding onder andere aan bod komen:
– presentatie theorie in plenaire inleidingen
– toetsing van de literatuur
– demonstraties van besproken methoden en technieken
– in kleine groepen oefenen van de gepresenteerde interventies
– het maken van praktijkopdrachten
– demonstraties en rollenspellen van docenten

Het doel
– verschaffen van bekendheid met de gangbare theorieën omtrent hypnose en de plaats van hypnotische technieken binnen de verschillende vakgebieden
– aanleren van vaardigheden waarmee de cursist in staat is een hypnotisch proces in technisch opzicht te hanteren
– het kunnen uitvoeren van basis inductie-, verdiepings- en deductietechnieken
– in staat zijn alle voorkomende complicaties te onderkennen en hanteren

Docent

Literatuur

Verplichte literatuur
‘ Essentials of hypnosis’ van M. Yapko (258 pagina’s).

Accreditaties

NIP K&JAangevraagd
FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtNiet mogelijk
NVvPAangevraagd
NVOAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
06-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
07-10-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
03-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
04-11-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1195,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, specialistisch verpleegkundigen en andere (BIG geregistreerd) hulpverleners.

Tijdsinvestering
Houdt u er rekening mee dat er tussen de lesdagen door geoefend dient te worden in kleinere subgroepen.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.