Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Let op: Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen.  Mocht dit voor u gelden, neem dan vóór inschrijving contact op met Psy-zo! Onderwijs door kort uw opleiding(en), CV, werksetting en -ervaring te mailen naar onderwijs@psy-zo.nl

Schematherapie is inmiddels een bekende behandelingsvorm van persoonlijkheidsproblematiek. De eerste onderzoekresultaten laten zien dat deze therapie effectief is en goed toegankelijk voor behandelaren en patiënten. Er is een groeiende belangstelling voor schematherapie. Psy-zo! biedt daarom meerdere keren per jaar de basiscursus schematherapie aan.

Inhoud
Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiele- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

Leerdoelen
De deelnemers hebben na afloop van de cursus kennis van de theoretische basis van de schematherapie en kunnen deze toepassen in hun eigen praktijk. Ze kunnen na afloop een casusconceptualisatie uitwerken van eigen patiënten en op basis hiervan interventies kiezen en inzetten. Ze hebben na afloop kennis van en geoefend met cognitieve en experiëntiele technieken als ook met technieken gericht op de therapeutische relatie. Deelnemers zijn in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor  schematherapie. De nadruk zal liggen op het gebruik van het modusmodel bij cluster b en c problematiek, de therapeutische relatie ( limited reparenting) experiëntiele technieken en het versterken van de gezonde volwassene.

Docent

Literatuur

Door de deelnemer aan te schaffen:

– Arntz, A. & Jacob, G. – Schematherapie, een praktische handleiding..
– Genderen, H. van, Jacob, G. & Seebauer, L. – Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen.
Het is handig de werkbladen behorend bij het boek te downloaden op www.uitgeverijnieuwezijds.nl/downloads en de opgegeven werkbladen mee te nemen naar de betreffende cursusdagen.

De volgende stukken krijgt u digitaal toegestuurd, en hoeft u dus niet aan te schaffen:

– Young, J.E., Klosko, J.S. & Wieshaar, M.E.  – Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten,  hoofdstuk 1 en 2
– A Claassen, S. Pol (red) – Schematherapie en de gezonder volwassene. Positieve technieken uit de praktijk, hoofdstuk 3 en 9
– Genderen, H. van, & Arnts, A. (2010). – Schematherapie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis, hoofdstuk 5

Accreditaties

NVvP

Nascholing psychiatrie 24.0

VGCt

Nascholingscursus 25.0

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing 33.0

NIP K&J

Herregistratie 25.0
Behandeling 18.0
Diagnostiek 7.0
Extra literatuurstudie 25.0

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 20.0

Vereniging schematherapie

Register 25.0

NVO

Behandeling 18.0
Diagnostiek 7.0
Herregistratie 25.0
Extra literatuurstudie 25.0

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
13-01-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
10-02-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
10-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
17-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1.045,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Voor wie

De cursisten die worden toegelaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • BIG-registratie als Orthopedagoog-Generalist, GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
  • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
  • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen
  • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen. De docent beoordeelt vóór de cursus of de deelnemer voldoet aan deze voorwaarden.

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Let op: voorwaarden voor deelname

De cursisten die worden toegelaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.

Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen. De docent beoordeelt vóór de cursus of de deelnemer voldoet aan deze voorwaarden.

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.