Introductie

Let op: voorwaarden voor deelname. Graag bij aanmelding vermelden aan welke van de voorwaarden u voldoet.

Werkt u met kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking, volg dan de route EMDR bij Kind en Jeugd.

De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.

Er wordt tijdens de training betrekkelijk veel met het aangeleerde materiaal geoefend. Dit oefenen gebeurt in groepen van ongeveer 12 deelnemers en altijd onder begeleiding en supervisie van ervaren clinici. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Wellicht ten overvloede zij hier benadrukt dat het hierbij om oefening gaat en niet om therapie. Van u wordt dan ook verwacht dat u zelf een verantwoorde keuze maakt bij de selectie van ‘nare’ ervaringen. In geval van twijfel kunt u altijd overleggen met één van de trainers/begeleiders.

De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van videofragmenten van door u uitgevoerde EMDR-behandelingen.

Doelstelling
De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.

Docenten

  • Jiska Weijermans

    Jiska Weijermans

    Inhoudelijk directeur en docent / supervisor en EMDR Europe Trainer Volwassenen

Literatuur

De Jongh, A. & Ten Broeke, E. – Handboek EMDR : de inhoud dient voorafgaand aan de cursus gelezen te zijn.

De volgende literatuur vindt u misschien interessant om te lezen:
– Praktijkboek EMDR; van Ad de Jongh, Erik ten Broeke en Hans-Jaap Oppenheim
– Vraagbaak EMDR; van Ad de Jongh & Erik ten Broeke

Let op: van alle boeken wordt altijd de nieuwste druk gebruikt.

Accreditaties

FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
Vereniging EMDR NederlandErkend

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
30-05-2022, 09:00 - 21:30
31-05-2022, 09:00 - 17:00
04-07-2022, 09:00 - 17:00
29-08-2022, 09:00 - 17:00
Tarief
€ 1195,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers

Annuleren
Zie annuleringsvoorwaarden.

Erkende opleiding
Onze opleidingen zijn erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Hierdoor zijn er voorwaarden gesteld voor deelname aan de opleiding, zie het tabblad ‘voorwaarden voor deelname’.

Aanwezigheid
Er is een 100% aanwezigheidsplicht voor dag 1 en 2. Mocht u (een gedeelte van) dag 1 en /of 2 niet aanwezig kunnen zijn, dan dient de hele opleiding gestaakt te worden. Wanneer u dit van tevoren al weet, schrijft u zich dan in voor een andere editie.
Mocht u door overmacht een (gedeelte) van dag 3 of 4 missen, dan kan dit worden ingehaald. Neemt u hiervoor tijdig contact op. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Voorwaarde deelname

1. Opleiding
Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

– BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
– registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
– registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
– registratie als Seksuoloog NVVS
– registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ
– of een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties

2. Werkervaring
Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de opleidingscommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of kinderen en jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.