Introductie

Let op: voorwaarden voor deelname. Graag bij aanmelding vermelden aan welke van de voorwaarden u voldoet.

Werkt u met kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking, volg dan de route EMDR bij Kind en Jeugd.

De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.

Er wordt tijdens de training betrekkelijk veel met het aangeleerde materiaal geoefend. Dit oefenen gebeurt in groepen van ongeveer 12 deelnemers en altijd onder begeleiding en supervisie van ervaren clinici. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Wellicht ten overvloede zij hier benadrukt dat het hierbij om oefening gaat en niet om therapie. Van u wordt dan ook verwacht dat u zelf een verantwoorde keuze maakt bij de selectie van ‘nare’ ervaringen. In geval van twijfel kunt u altijd overleggen met één van de trainers/begeleiders.

De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van videofragmenten van door u uitgevoerde EMDR-behandelingen.

Doelstelling
De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.

Docenten

  • Jiska Weijermans

    Jiska Weijermans

    Inhoudelijk directeur en docent / supervisor en EMDR Europe Trainer Volwassenen

Literatuur

De Jongh, A. & Ten Broeke, E. – Handboek EMDR : de inhoud dient voorafgaand aan de cursus gelezen te zijn.

De volgende literatuur vindt u misschien interessant om te lezen:
– Praktijkboek EMDR; van Ad de Jongh, Erik ten Broeke en Hans-Jaap Oppenheim
– Vraagbaak EMDR; van Ad de Jongh & Erik ten Broeke

Let op: van alle boeken wordt altijd de nieuwste druk gebruikt.

Accreditaties

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing23

VGCtAangevraagd
Vereniging EMDR NederlandErkend

Praktische informatie

Locatie
Online cursus
Data
24-01-2022, 09:30 - 21:30 (inloop v.a. 09:00)
25-01-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
07-03-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
04-04-2022, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1085,00 (Exclusief literatuur. Let op: dit is een aangepast tarief voor een online training)
Deelnemers
Maximaal 24 deelnemers

Annuleren
Zie annuleringsvoorwaarden.

Erkende opleiding
Onze opleidingen zijn erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Hierdoor zijn er voorwaarden gesteld voor deelname aan de opleiding, zie het tabblad ‘voorwaarden voor deelname’.

Aanwezigheid
Er is een 100% aanwezigheidsplicht voor dag 1 en 2. Mocht u (een gedeelte van) dag 1 en /of 2 niet aanwezig kunnen zijn, dan dient de hele opleiding gestaakt te worden. Wanneer u dit van tevoren al weet, schrijft u zich dan in voor een andere editie.
Mocht u door overmacht een (gedeelte) van dag 3 of 4 missen, dan kan dit worden ingehaald. Neemt u hiervoor tijdig contact op. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Let op: voorwaarden voor deelname

Zie website https://www.emdr.nl/

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.