Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Let op: voorwaarden voor deelname! Graag bij aanmelding doorgeven aan welke voorwaarde u voldoet indien u niet over registratienummers beschikt.

Veel kinderen en jongeren worden tijdens hun leven blootgesteld aan een of meer traumatische gebeurtenissen voordat zij hun 18e levensjaar bereiken. Volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jongeren zijn in 2017 tussen de 26 en 37 per 1000 kinderen in Nederland mishandeld, verwaarloosd of getuige geweest van huiselijk geweld (Alink et al., 2017 & 2018). Een meta-analyse die 43 onafhankelijke studies evalueerde, toonde een totale prevalentie van 15,9% van posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij aan trauma blootgestelde kinderen en adolescenten. Kinderen en adolescenten die zijn blootgesteld aan interpersoonlijk trauma, bijvoorbeeld seksueel en fysiek misbruik, hebben de meeste kans om PTSS te ontwikkelen (Alisic et al., 2014). Deze negatieve jeugdervaringen blijken ook langdurige determinanten te zijn van gezondheidsrisicogedrag, psychische aandoeningen, sociaal disfunctioneren, invaliditeit, overlijden en verhoogde kosten voor de gezondheidszorg (Felitti et al. 2002; Smith, Dalgleish, & Meiser-Stedman, 2019). Daarom is een adequate traumagerichte behandeling voor kinderen en adolescenten met PTSS van belang (John-Baptiste Bastien et al., 2020). Voor de behandeling van kinderen en adolescenten met klinisch relevante niveaus van PTSS-symptomen bevelen de huidige internationale behandelrichtlijnen (ISTSS Guidelines Committee, 2019; National Institute for Care and Excellence, 2018; World Health Organization, 2013) de toepassing van traumagerichte cognitieve gedragstherapie of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapie aan. Hetzelfde geldt voor kinderen en adolescenten die lijden aan de invaliderende effecten van vroegkinderlijke traumatisering. Aanvullende interventies gericht op de behoeften van het individu zullen echter vaak nodig zijn (ISTSS Guidelines Committee, 2019).

EMDR is een effectief gebleken behandeling voor een posttraumatische stressstoornis en bij trauma- en stress gerelateerde problematiek. Bij EMDR wordt de cliënt verzocht een akelige herinnering op te roepen, waarna een afleidende stimulus wordt geïntroduceerd. Inmiddels zijn er protocollen ontwikkeld voor verschillende vormen van traumagerelateerde psychopathologie

De basistraining Eye Movement Desensitization and Reprocessing is bedoeld voor collega’s die werkzaam zijn in het kind- en jeugdveld. De eerste vier dagdelen staat het aanleren van het basisprotocol centraal. Daarna volgen vijf dagdelen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Hiervoor zijn kennis en vaardigheden ontwikkeling in het toepassen van het EMDR standaardprotocol bij de diverse leeftijdsgroepen noodzakelijk.  Daarnaast vereist het werken met deze doelgroep specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger – kind.

Werkbelasting

De cursus bestaat uit 43 contacturen, verdeeld over 1 bijeenkomst van 11 uur inclusief een lunchpauze van 1 uur en een 1 uur diner en 4 bijeenkomsten van 8 uur inclusief een lunchpauze van 60 minuten. In totaal wordt uitgegaan van 43 werkuren. Deze cursus vraagt ongeveer 6 uur aan huiswerk, waaronder het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Docenten

Literatuur

Verplichte literatuur:

Handboek EMDR – de Jongh, A. & ten Broeke, E.
Handboek EMDR bij Kinderen en Jongeren – R. Beer en C. de Roos

Let op: van alle boeken wordt altijd de nieuwste druk gebruikt.

 

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus 41.0

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing 41.0

NIP K&J

Herregistratie 30.0
Behandeling 27.0
Diagnostiek 3.0
Vereniging EMDR Nederland Erkend

NVO

Behandeling 27.0
Diagnostiek 3.0
Herregistratie 30.0

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
08-05-2023, 09:30 - 20:30 (inloop v.a. 09:00)
09-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
15-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
03-07-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
11-09-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 1.345,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers

Vereniging EMDR Nederland
De opleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland. Zie deze pagina voor de toelatingsvoorwaarden.

Aanwezigheid
Voor de eerste 3 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet worden.  Zie voor meer informatie de Aanwezigheid en Annuleren.
Voor de overige dagen is er, in uitzonderlijke gevallen, mogelijkheid om deze in te halen.

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Let op: voorwaarden voor deelname

Zie https://www.emdr.nl/emdr-opleidingen/ voor de geldende voorwaarden. Graag vermelden bij uw aanmelding aan welke voorwaarde u voldoet.

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.