- Wij zijn op dit moment bezig met onze aanvraag bij de NRTO. Tot nader bericht is het helaas nog niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget.

Introductie

Binnen Psy-Zo! wordt de basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie aangeboden. De cursus is opgezet volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en bestaat uit 15 bijeenkomsten. De cursus is opgebouwd uit 2 delen: een basisintroductiedeel waarin de cursisten de verschillende fasen in het cognitief gedragstherapeutische proces leren kennen en toepassen, gevolgd door een basisverdiepingsdeel waarin verschillende toepassingsgebieden van de cognitieve gedragstherapie centraal staan.

Uitgangspunt is dat individu specifieke behandelingen en (evidence-based) protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name DSM, FA en BA) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. De cursisten oefenen vervolgens met een aantal evidence of concensus based cognitief gedragstherapeutische interventies en leren de (eigen) therapeutisch attitude binnen de therapeutische relatie te herkennen en beïnvloeden. Het doel is om aan het eind van de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie te kunnen uitvoeren. Het accent ligt hierbij op de doelgroep volwassenen.

De cursus bestaat uit 100 contacturen, verdeeld over 15 bijeenkomsten van 7,5 uur inclusief een lunchpauze van 50 minuten. De bijeenkomsten vinden in principe wekelijks plaats van 9.30-17.00 uur. In totaal wordt uitgegaan van 350 werkuren.

Inhoud
Basisintroductiedeel (bijeenkomsten 1 t/m 8):
In het eerste deel (basisintroductiedeel) wordt in acht bijeenkomsten de theoretische basis gelegd waarop de cognitieve gedragstherapie gestoeld is. De cognitief-gedragstherapeutische denk- en werkwijze komt uitvoerig aan bod, ook in voldoende mate in ‘historische context’. Er wordt aandacht besteed aan de eerste- en tweede generatie gedragstherapieën. Tevens wordt kennis gemaakt met de (zo genoemde) derde generatie gedragstherapieën.

De cursisten leren de verschillende fasen in het cognitief gedragstherapeutische proces kennen en toepassen. De drie fasen die het cognitief gedragstherapeutisch proces onderscheidt zijn:

  • Diagnostiek (kennismaking, inventarisatie klachten en problemen, vragenlijsten en registratieopdrachten, classificerende diagnostiek, verklarende diagnostiek , bepalen hulpvraag en behandeldoel, voorlichting geven over ziektebeeld en behandeling, vaststellen behandelplan).
  • Interventies (uitvoeren van op verandering gerichte interventies, therapeutische oefeningen en huiswerkopdrachten, evalueren effecten in kader behandeldoel, bijstellen behandelplan).
  • Afsluiting (mogelijke afsluitingsprocedures,  effect evaluatie, terugval preventie, langdurige zorgtrajecten).

Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan leertheorieën/-principes en de cognitief- gedragstherapeutische diagnostiek. Het maken van individuele casusconceptualisaties (holistische theorie, betekenis- en functieanalyses) staat hierin centraal. Ook wordt aandacht besteed aan het weloverwogen kunnen selecteren van interventies (behandelplan) en aan evaluatie van de therapie. Duidelijk zal worden dat het cognitief-gedragstherapeutisch proces alle genoemde elementen met elkaar verbindt. Ook interactionele strategieën zullen hierbij de nodige aandacht krijgen.

Basisverdiepingsdeel (bijeenkomsten 9 t/m 15):
In het tweede, verdiepende gedeelte van de cursus, bestaande uit zeven bijeenkomsten, wordt deze basistheorie uitgebreid en toegepast op relevante stoornissen en klachtgebieden binnen de GGZ. Er wordt aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek (meetinstrumenten, FABA’s) en interventies bij angst- en obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, trauma- en stress gerelateerde stoornissen en depressieve-stemmingsstoornissen. Er wordt hierbij aandacht besteed aan reeds ontwikkelde protocollaire behandelingen. De cursus beoogt uitdrukkelijk ook dat de cursisten in staat zijn om behandelingen ‘op maat’ op te zetten en uit te voeren. Op basis van kennis en inzicht moet de cursist een ontwikkelde protocolbehandeling‘ op waarde kunnen inschatten’.

Het doel
Het doel is om aan het eind van de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie te kunnen uitvoeren.

Docent

Literatuur

Door de cursist zelf aan te schaffen:

  • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2008) Cognitieve Therapie: de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom. ISBN: 978 90 8506 599 9
  • Hermans, D., Raes, F., & Orlemans, J. (2017). Inleiding tot de gedragstherapie (7e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN: 978 90 368 1950 3
  • Keijsers, G., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, K. & Emmelkamp, P. (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1. Amsterdam: Boom. ISBN: 978 90 895 3713 3
  • Keijsers, G., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, K. & Emmelkamp, P. (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 2. Amsterdam: Boom. ISBN: 978 90 895 3714 0
  • Korrelboom, C., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk (2e herziene druk ed.). Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN: 978 90 469 0381 0

Door Psy-zo! wordt een reader met literatuur verzorgd. Deze cursus vraagt ongeveer 250 uur aan huiswerk, waaronder het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Accreditaties

Praktische informatie

Locatie
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
Data
13-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
27-03-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
24-04-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
08-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
22-05-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
05-06-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
19-06-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
03-07-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
04-09-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
18-09-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
02-10-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
30-10-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
13-11-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
11-12-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
27-12-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 3295,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Annuleren
Kijk hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.