Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Een VGCt geaccrediteerde basiscursus om cognitief gedragstherapeutisch werker te worden.

De basiscursus voor cognitieve gedragstherapeutisch werkers is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 8 bijeenkomsten verdeeld over 2 blokken. In deze bijeenkomsten maken de cursisten kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Ze leren onder andere probleemgedrag te selecteren, observaties en metingen te verrichten, eenvoudige analyses te maken en interventies uit te voeren.

Doelen
Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om onder supervisie een (deelaspect van een) cognitieve gedragstherapie te kunnen uitvoeren.

  • De cursisten hebben basale kennis over klassieke en operante conditionering
  • De cursisten kunnen het te bewerken probleemgedrag kiezen
  • De cursisten kunnen observaties en metingen verrichten t.b.v. een cognitieve gedragstherapie.
  • De cursisten kunnen eenvoudige analyses maken.
  • De cursisten kunnen een holistische theorie maken.
  • De cursisten kunnen (bij enkelvoudige problematiek) een behandelplan opstellen en uitvoeren. Bij complexe problematiek kunnen ze een deel van het behandelplan opstellen en uitvoeren.
  • De cursisten kunnen een aantal basis interventies op gestructureerde wijze uitvoeren (o.a. uitdagen van gedachten, exposure met responspreventie, contraconditionering, relaxatietechnieken en gedragsactivatie)
  • De cursisten kunnen een behandelprogramma evalueren en terug- rapporteren aan de verantwoordelijk cognitief gedragstherapeut.
  • De cursisten zijn zich bewust van interactionele factoren in de behandelrelatie en hebben kennis gemaakt met motivatietechnieken.

Er wordt aandacht besteed aan angst-, stemmings-, en persoonlijkheidsproblematiek. Met de volgende deelvaardigheden wordt geoefend: registratieopdrachten, exposure, motiveringstechnieken, uitdaagtechnieken, ontspanningstechnieken en responspreventie.

Docent

Literatuur

Door deelnemers zelf aan te schaffen:

– Heycop ten Ham, B.F. van, Vos, B. de & Hulsbergen, M. (2013) Praktijkboek gedragstherapie: Handboek voor de cognitief gedragstherapeutisch werkers, deel 1 en deel 2. Amsterdam: Boom.

Accreditaties

VGCt in aanvraag

Registerplein / BAMw

Maatschappelijk werk 100.0
GGZ-agogen 100.0
Sociaal werker 100.0
Sociaal agogen 100.0
Cliëntenondersteuners 100.0

SKJ

Registratiepunten 100.0
VGCt (CGW) Aangevraagd

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
09-03-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
23-03-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
06-04-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
20-04-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
11-05-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
08-06-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
22-06-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
13-07-2023, 09:00 - 16:30 (inloop v.a. 08:45)
Tarief
€ 1.595,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 14 deelnemers

Annuleren:
Kijk voor de annuleringsvoorwaarden op onze pagina annuleren & algemene voorwaarden

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.