Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een zogeheten derde generatie gedragstherapie. Naast aandacht voor handelen (eerste generatie) en cognities (tweede generatie) besteedt ACT aandacht aan ervaring en zingeving. Centraal staat het idee dat experiëntiële vermijding en fusie met de verbale werkelijkheid leidend zijn bij het ontstaan en voortduren psychopathologie. ACT baseert zich daarbij op experimentele bevindingen over de manier waarop mensen taal verwerven en gebruiken. In de therapievorm wordt veel aandacht besteed aan de beleving van de cliënt, zowel in als buiten de therapiekamer. De ontregelende functie van cognities wordt in een nieuwe context geplaatst. Experiëntiële vermijding wordt doorbroken waardoor de cliënt in staat gesteld wordt zijn door klachten beperkte leven te verruilen voor een leven waarin waardegericht handelen centraal komt te staan.

Inhoud
• Tweedaagse cursus;
• Uitleg over het therapiemodel van ACT;
• De zes kernprocessen van ACT, met de verschillende interventiemethoden en (experiëntiële) therapeutische vaardigheden.

Het doel
Kennismaken met de theorie en praktijk van ACT zodat men na de cursus in staat is principes van ACT toe te passen in behandelingen.

Docent

Literatuur

Acceptance & Commitment, Theorie en praktijk, onder redactie van A-Tjak (ISBN 9789036804967).
U dient dit boek te lezen voor aanvang van de cursus.

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus 11.0

FGzPt (KP'ers)

Bij- en nascholing 12.0

NIP K&J

Herregistratie 11.0
Behandeling 5.0
Diagnostiek 0.5

NVO

Behandeling 5.0
Diagnostiek 0.5
Herregistratie 11.0

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
26-01-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
23-02-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 525,00 (Incl. koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers
Maximaal 15 deelnemers

Voor wie
HBO (+) opgeleide en universitair opgeleide deelnemers zoals POH GGZ, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, etc. die een Basiscursus (100-uurs) Gedrags- en Cognitieve therapie gevolgd hebben of beschikken over daaraan gelijkwaardige voorkennis.

Annuleren
Zie annuleringsvoorwaarden.

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.