Introductie

Inhoud
Voor wie een introductiecursus in ACT gevolgd heeft en bekend is met de zes kernprocessen van ACT biedt deze vervolgcursus een verdieping in de kennis en oefening. Er zal ingegaan worden op het hanteren van de therapeutische relatie in ACT. De cursist leert vermijding van de client in de zitting te herkennen en te blokkeren. Hij leert interventies om de client meer in contact te brengen met de innerlijke ervaringen en om defusie tot stand te brengen, onder andere met betrekking tot het zelfbeeld. Er wordt geoefend met het zelf ontwerpen van interventies. De cursist leert de zes processen herkennen op het moment dat deze zich voordoen in de therapiezitting. De cursist leert flexibel te schakelen tussen processen en hoe flexibel te reageren op rigide reacties van clienten.

Onderwerpen
– Verdieping van therapeutische vaardigheden
– Uitbreiding van het therapeutisch instrumentarium
– De therapeutische relatie als specifieke therapiefactor
– Onderzoeksbevindingen

Werkvormen
Informatie zal gegeven worden in de vorm van college, (video)demonstraties, rollenspelen en (experiëntiële) oefeningen. Er zal geoefend worden met het uitvoeren van ACT-specifieke analyses en interventies. Er zal gelegenheid geboden worden om op de gelezen literatuur in te gaan, middels vragen en discussie. Er zal ten behoeve van generalisatie van het geleerde naar de eigen praktijk veel ruimte geboden worden voor het bespreken van eigen casuïstiek.

Docent

Literatuur

Door de cursist zelf aan te schaffen en te verkrijgen bij onze partner breinboek.com:
Harris R. (2013) Getting Unstuck In ACT: A Clinician’s Guide To Overcoming Common Obstacles In Acceptance And Commitment Therapy. New Harbinger Publications. 176 pagina’s ISBN: 9781608828050.
Tevens worden twee artikelen voorafgaand aan de start van de cursus per e-mail gestuurd.

Accreditaties

NIP K&JAangevraagd
FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
NVOAangevraagd

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
02-12-2021, 09:30 - 17:00
16-12-2021, 09:30 - 17:00
Tarief
€ 495,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers
Maximaal 15 deelnemers

Voor wie
HBO (+) opgeleide en universitair opgeleide deelnemers zoals POH GGZ, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, etc. die een Basiscursus (100-uurs) Gedrags- en Cognitieve therapie gevolgd hebben of beschikken over daaraan gelijkwaardige voorkennis.
Cursisten dienen bij aanvang van de cursus een introductiecursus of workshop in ACT te hebben gevolgd (van ten minste twee hele dagen). De vervolgworkshop direct volgend op de basisworkshop volgen is niet mogelijk. Hier dient enige tijd tussen te zitten om ervaring op te doen met de methode.

Aanwezigheid
Conform het opleidingsregelement van de VGCt wordt van elke deelnemer verwacht dat hij of zij tenminste 90 % van de tijd aanwezig is. Wanneer deelnemers tussen de 10 en 20 % van de tijd afwezig zijn is het mogelijk de gemiste tijd te compenseren met een aanvullende opdracht afhankelijk van welk gedeelte van de cursus gemist is. Het is ter beoordeling van de docenten of er gecompenseerd mag worden. Wanneer niet aan de eisen van het opleidingsregelement voldaan kan worden kan dit er toe leiden dat er geen certificaat verstrekt wordt aan het einde van de cursus.

Toetsing
Kennis van de literatuur die bestudeerd dient te worden wordt getoetst door middel bespreking tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast zal de vaardigheid in het gebruik van ACTinterventies getoetst worden door (video)presentaties van cursisten van interventies aan elkaar en aan de docenten. De cursus zal aan het einde mondeling en schriftelijk worden geevalueerd.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.