Maak gebruik van het STAP-budget voor cursussen van Psy-zo! Onderwijs, lees meer.

Introductie

In deze workshop wordt een nieuw EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze externaliserende symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van videomateriaal.

Inhoud
Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak. Effectieve behandeling van de internaliserende, kwetsbare symptomen ten gevolge van een trauma, zoals angst, schrikachtigheid, flasbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig (Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enzo). Wanneer in de therapie ook externaliserende, “kwetsende” symptomen naar voren komen, zoals verhoogde prikkelbaarheid, woede-aanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie), staat de therapeut vaak met lege handen.

In deze workshop wordt een nieuw EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze externaliserende symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casustie en met gebruikmaking van videomateriaal.

  • Protocol ‘Woede, Wrok en Wraak’: theoretische basis, casusconcep-tualisatie en behandelrichtlijnen.
  • Het protocol als cognitief interweave binnen de reguliere EMDR-behandeling of als opzichzelfstaande experiëntiële techniek.
  • Presentatie van de verschillende technieken en hun therapeutisch effect aan de hand van videomateriaal.
  • Indiceren en inoefenen van het protocol.
  • Bespreken van dilemma’s uit de praktijk aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek.
  • Veiligheidsaspecten in de therapeutische relatie.

Het doel
De cursist is na afloop van de workshop in staat om woede- en wraakproblematiek met gebruikmaking van het wraakprotocol adequaat te indiceren en op maat te behandelen. De cursist weet, welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.

Docent

Literatuur

Aanbevolen:

– Veerbeek, H.J. & Ten Broeke, E. (2016). EMDR bij Boosheid, hoofdstuk in Praktijkboek EMDR Deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen.

Accreditaties

VGCt Aangevraagd

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 4.0
Vakinhoudelijke scholing (smal) 2.0

Workshops

Praktische informatie

Locatie
Zernikepark 12, 9747 AN Groningen
Data
03-11-2023, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief
€ 235,00
Deelnemers
Maximaal 18 deelnemers

Voor wie
EMDR-therapeuten (zoals GZ en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters) die minimaal de basiscursus hebben afgerond en in de praktijk te maken hebben met agressie- en/of wraakproblematiek.

Annuleren
Zie annuleringsvoorwaarden.

Inschrijven

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.