Naar alle nieuwsberichten

NIEUW AANBOD: 50-uurs CGT Vervolgcursussen:

Gepubliceerd op: Woensdag 22 juni 2022

• Trauma Focused-CBT – in Groningen
door Renee Beer en Marlies van Dijk
Internationale richtlijnen adviseren TF-CBT als eerste keus behandeling voor de behandeling van PTSS bij kinderen en jongeren naast EMDR. In deze training krijgen cursisten een training in de toepassing van TF-CBT en daarnaast onderwijs over andere relevante cognitieve gedragstherapeutische technieken.

• Protocollaire Behandelingen – in Groningen en Zwolle
door Franka Groote
In deze vervolg cursus leren cursisten effectieve cognitief gedragstherapeutische interventies bij diverse stoornissen en complexe problematiek toe te passen. Tijdens de cursus zal net als tijdens de basiscursus het gedragstherapeutisch proces leidraad zijn maar richt zich hierbij meer op problematiek met grotere complexiteit. Uitgangspunt hierbij is dat individu specifieke behandelingen en protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name HT, FA, BA & DSM) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. Behandelprotocollen voor diverse probleemgebieden worden besproken en in de protocollen gebruikte cognitief gedragstherapeutische methodes geoefend. De cursisten leren de protocollen op basis van de analyses op maat te maken en uit te voeren. Daarnaast wordt geoefend met aanvullende vaardigheden voor complexe problematiek. Ook wordt aandacht besteed aan het goed kunnen reflecteren op lopende behandelingen en op basis van evaluaties een behandelplan en behandeling waar nodig te kunnen bijstellen.

• Trans diagnostisch behandelen – in Groningen en Zwolle|
door Franka Groote
De cursisten leren in acht bijeenkomsten cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op stoornis overstijgende aspecten, de zogenaamde transdiagnostische factoren, toe te passen. Er wordt gestart met het leren maken van een transdiagnostische casus conceptualisatie resulterende in een bijpassend behandelplan op basis van een HT en FABA’s. Daarna is er aandacht voor het “vorm” geven van een trans-diagnostische behandeling. Omdat trans- diagnostische factoren liggen op een continuüm van disfunctioneren naar gezond functioneren wordt er vervolgens geoefend met zowel interventies gericht op de veel voorkomende klacht aansturende trans diagnostische gebieden als met interventies gericht op het versterken van gezond functioneren. De meeste van de geoefende interventies hebben hun wortels in de CGt, Schematherapie en ACT, daarnaast wordt er aandacht besteed aan het unified protocol voor emotionele stoornissen van Barlow. Doel is deze interventies ook goed te kunnen toepassen bij cliënten met complexe(re) problematiek zoals bijvoorbeeld cliënten met persoonlijkheid problematiek.